ฝรั่งเศษห้ามเติมน้ำอัดลมไม่อั้น

ฝรั่งเศสห้ามเติมน้ำอัดลมไม่อั้น

ฝรั่งเศสออกกฎหมายห้ามบริการเติมน้ำอัดลมไม่อั้น อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแก้ไขปัญหาโรคอ้วนที่เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น

มาตรการห้ามขายน้ำอัดลมพร้อมบริการเติมไม่อั้นของฝรั่งเศสมีขึ้นท่ามกลางการเปิดเผยตัวเลขน้ำหนักเกินและโรคอ้วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังที่พบว่าราวร้อยละ 57 ของชายวัยเกิน 30 ปี เริ่มประสบปัญหาน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน ขณะที่ตัวเลขในกลุ่มผู้หญิงวัยเดียวกันตามมาที่ร้อยละ 41 

มาตรการห้ามบริการเติมน้ำอัดลมไม่อั้นของฝรั่งเศสมีเป้าหมายเพื่อจำกัดความเสี่ยงโรคอ้วน น้ำหนักเกิน  และเบาหวาน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและคนวัยหนุ่มสาว อันเป็นการดำเนินตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ชี้ว่าน้ำตาลเป็นตัวการของโรคอ้วนและโรคเบาหวาน มาตรการนี้นอกจากจะพุ่งเป้าไปที่น้ำอัดลมโดยตรงแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงเครื่องดื่มชูกำลังที่ผสมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานด้วย โดยมีผลบังคับใช้สำหรับร้านอาหารสาธารณะทุกประเภทรวมถึงโรงอาหารประจำโรงเรียน