ทดสอบพลาสเตอร์วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ทดสอบพลาสเตอร์วัคซีนไข้หวัดใหญ่

            วัคซีนไข้หวัดใหญ่อาจเปลี่ยนโฉมเป็นพลาสเตอร์ยาในอนาคต หลังผลการศึกษาวิจัยระยะที่ 1 ชี้มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับใช้ในคน

            พลาสเตอร์ขนาดเล็กมาพร้อมเข็มฉีดยาขนาดจิ๋วจนแทบมองไม่เห็นจำนวน 100 เข็ม ซึ่งจะปล่อยวัคซีนออกมาเมื่อกดพลาสเตอร์ลงบนผิวหนัง ทำให้สามารถลดอาการปวดจากการฉีดยาให้เหลือเพียงอาการคันยิบยับบริเวณที่ปิดพลาสเตอร์เท่านั้น

            นักวิจัยกล่าวว่า การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยพลาสเตอร์เข็มมีความปลอดภัยและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนด้วยเข็มฉีดยา ซึ่งจากการเปรียบเทียบพบว่าอาสาสมัครกลุ่มที่ใช้พลาสเตอร์เข็มรายงานว่ามีผลลัพธ์ด้านอาการปวดที่ต่ำกว่าและมีความพึงพอใจดีกว่ากลุ่มที่ใช้เข็มฉีดยา

            นักวิจัยเชื่อว่าพลาสเตอร์เข็มฉีดยาจะมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนแก่ประชาชนจำนวนมากภายในครั้งเดียว เช่น ในกรณีที่เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่เป็นวงกว้าง และจากการที่สามารถใช้งานได้ง่ายก็เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อการลดรายจ่ายสาธารณสุข รวมถึงค่าจ้างบุคลากรด้วยอีกทางหนึ่ง

İstanbul evden eve nakliyat , casino siteleri , mersin escort