สิงคโปร์เดินหน้าควบคุมน้ำหวาน

สิงคโปร์เดินหน้าควบคุมน้ำหวาน

            บริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่ 7 ราย รวมถึงโคคาโคลาและเป๊ปซี่ ยอมลงนามในข้อตกลงลดสัดส่วนน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการต่อสู้โรคเบาหวาน

            แถลงการณ์โดยกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ระบุว่า ผู้ผลิตทั้ง 7 รายลงนามในข้อตกลงถอนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงกว่าร้อยละ 12 ออกจากการทำตลาดภายในปี พ.ศ. 2563 มาตรการดังกล่าวส่งผลให้สิงคโปร์เป็นชาตินำร่องแก้ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพจากน้ำตาลในเครื่องดื่มท่ามกลางสถิติการบริโภคเครื่องดื่มผสมน้ำตาลที่กำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

            ปัจจุบันบริษัทเครื่องดื่มทั่วโลกกำลังหันมาปรับสูตรของตนโดยลดปริมาณน้ำตาลและเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะกระแสความนิยมเครื่องดื่มจากธรรมชาติซึ่งไม่มีน้ำตาลผสมอยู่เลย สอดคล้องกับท่าทีขององค์การอนามัยโลกซึ่งเรียกร้องให้ประชาชนลดการดื่มน้ำหวานเพื่อลดปัญหาน้ำหนักตัวและป้องกันโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน

            อนึ่ง หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียก็เริ่มขยับตัวแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มผสมน้ำตาล เช่น ฟิลิปปินส์ขึ้นภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาล ขณะที่อินโดนีเซียและอินเดียก็กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาใช้มาตรการดังกล่าว  Sansyeri.com , Canlı Casino Siteleri