เตือนเสริมวิตามินบีเกินขนาด

เตือนเสริมวิตามินบีเกินขนาด

            ผลการศึกษาโดยนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบชายที่ได้รับวิตามินบี 6 และ 12 ในโด๊สสูงมากมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อโรคมะเร็งปอด โดยพบความเสี่ยงสูงสุดในผู้ที่สูบบุหรี่

            ผลการศึกษาชี้ว่า ชายที่สูบบุหรี่และได้รับวิตามินบี 6 โด๊สในปริมาณที่สูงลิ่วจากโด๊สที่แนะนำมีความเสี่ยงมะเร็งเพิ่มขึ้น 3 เท่าในระยะเวลา 6 ปี เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริมวิตามิน และความเสี่ยงมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าสำหรับวิตามินบี 12 ซึ่งอาจเป็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการได้รับวิตามินบีขนาดสูงมาก การสูบบุหรี่  และความเสี่ยงมะเร็งปอดในผู้ชาย

            อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญแย้งว่า การมุ่งไปที่วิตามินบีอย่างเดียวอาจไม่ใช่ทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งปอด สอดคล้องกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาซึ่งยืนยันว่าการสูบบุหรี่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่สุด (ร้อยละ 80-90) ของมะเร็งปอดในหมู่ชาวอเมริกัน โดยพบว่านักสูบมีอัตราการเกิดมะเร็งปอดหรือเสียชีวิตจากมะเร็งปอดสูงกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ราว 15-30 เท่า และปัจจุบันมะเร็งปอดยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งที่สูงเป็นอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา