เหงือกอักเสบเรื้อรังโยงอัลไซเมอร์

เหงือกอักเสบเรื้อรังโยงอัลไซเมอร์

            ผลการศึกษาวิจัยชี้ เหงือกอักเสบเรื้อรังอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ พร้อมแนะผู้ป่วยตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและรักษาเหงือกอักเสบ

            การศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยไต้หวันไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเหงือกอักเสบเรื้อรังและโรคอัลไซเมอร์ แต่พบว่าผู้เป็นเหงือกอักเสบมาอย่างน้อย 10 ปี มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์สูงกว่าผู้ที่มีสุขภาพเหงือกเป็นปกติถึงร้อยละ 70 และความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงที่แม้ปรับปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงอัลไซเมอร์ เช่น โรคหัวใจ สโตรค เบาหวาน และสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง

            ด้านผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า เหงือกอักเสบเรื้อรังและโรคอัลไซเมอร์อาจมีความสัมพันธ์แบบสองทาง แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่อาจสรุปว่า เหงือกอักเสบเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์ หรืออัลไซเมอร์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเหงือกอักเสบ ดังนั้น จึงเป็นการดีกว่าหากผู้ป่วยเหงือกอักเสบเรื้อรังตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นผลพวงจากเหงือกอักเสบ รวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันการเกิดเหงือกอักเสบในผู้สูงอายุ Aşık Etme Duası