เตือนอันตรายน้ำตาลสูงก่อนเบาหวาน

เตือนอันตรายน้ำตาลสูงก่อนเบาหวาน

            ผลการศึกษาโดยนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาชี้ ระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นเล็กน้อยอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคไตในผู้ที่มีค่าน้ำตาลในเกณฑ์ปกติ

            ผลการศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Diabetes and Endocrinology รายงานว่า ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นในระดับ “ภาวะก่อนเป็นโรคเบาหวาน” (ระดับน้ำตาลในเลือด 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือระดับ hemoglobin A1c ร้อยละ 5.7-6.4) สัมพันธ์กับการมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคไต ได้แก่ ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง การสูบบุหรี่ การลดลงของอัตรากรองไต และระดับอัลบูมินในปัสสาวะที่สูงขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่ามีความเสื่อมของไต

            หัวหน้าคณะวิจัยให้ความเห็นว่า ภาวะก่อนโรคเบาหวานพบได้บ่อยมาก และแม้การศึกษานี้ยังไม่อาจพิสูจน์ว่าการลดระดับน้ำตาลสามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคไตได้หรือไม่ แต่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยหันมาออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็อาจช่วยลดระดับน้ำตาลและความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้อีกทางหนึ่ง

            ด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า การศึกษานี้เป็นหลักฐานใหม่ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะก่อนโรคเบาหวานและความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ และแม้ข้อมูลจากการศึกษาแสดงให้เห็นผลกระทบต่อโรคไตที่เด่นชัดกว่าเมื่อเทียบกับโรคหัวใจ แต่โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง ระดับคอเลสเตอรอลสูง และการสูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด