วิจัยสเต็มเซลล์รักษาตาเสื่อม

วิจัยสเต็มเซลล์รักษาตาเสื่อม

            ศัลยแพทย์อังกฤษผุดโครงการวิจัยนำร่องรักษาจอประสาทตาเสื่อมด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์หลังจอตา

            โครงการ London Project to Cure Blindness เริ่มการทดสอบผลลัพธ์การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายของ retinal pigment epithelium ในผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบเปียกรวม 10 ราย โดยโครงการจะตรวจติดตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการมองเห็น

            ด้านศัลยแพทย์ผู้ดำเนินการผ่าตัดเผยว่า หากสามารถฟื้นฟูเซลล์ที่เสียให้กลับมาทำงานได้ดังเดิมก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยซึ่งเสี่ยงต่อภาวะสูญเสียการมองเห็น และหากการรักษาประสบผลสำเร็จก็เชื่อว่าจะสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการของภาวะจอตาเสื่อมแบบแห้งที่อาจนำไปสู่ปัญหาสูญเสียการมองเห็น

            โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากบริษัทไฟเซอร์ เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยถึงตัวเลขค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต่อครั้ง แต่แพทย์เผยว่าการรักษาภาวะสูญเสียการมองเห็นเป็นสาเหตุให้ระบบบริการสุขภาพของอังกฤษต้องแบกรับภาระค่ารักษามหาศาล