เตือนระวังผลกระทบทางจิตจากโซเชียลมีเดีย

เตือนระวังผลกระทบทางจิตจากโซเชียลมีเดีย

            ผลวิจัยในกลุ่มนักศึกษาเตือนผลกระทบทางจิตจากโซเชียลมีเดียในคนวัยหนุ่มสาว  

            ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริการายงานประสบการณ์ด้านลบจากโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สัมพันธ์กับความเสี่ยงอาการซึมเศร้าที่สูงขึ้นร้อยละ 20 ในกลุ่มนักศึกษา ขณะที่ประสบการณ์เชิงบวกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สัมพันธ์กับอาการซึมเศร้าที่ลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ  

            มีการตั้งข้อสังเกตว่าในโซเชียลมีเดียล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวดี ๆ ของผู้ใช้งาน ซึ่งในทางหนึ่งอาจนำไปสู่การเปรียบเทียบและตอกย้ำให้เกิดความรู้สึกด้อยกว่า นอกจากนี้วัยรุ่นที่รายงานว่าได้รับประสบการณ์ด้านลบจากโซเชียลมีเดียมักตกเป็นเป้าของการกลั่นแกล้งหรือข่าวลือ โดยผู้เชี่ยวชาญเสนอว่าการผละออกจากโซเชียลมีเดียอาจเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหา