WHO ชี้ติดเกมเป็นอาการป่วยทางจิต

WHO ชี้ติดเกมเป็นอาการป่วยทางจิต

            องค์การอนามัยโลกประกาศให้การติดเกมเป็นอาการป่วยทางจิต ชี้สามารถป้องกันได้หากแก้ไขตั้งแต่เนิ่น

            องค์การอนามัยโลกให้คำนิยามการติดเกมว่าเป็น “พฤติกรรมการเล่นเกมติดต่อกันไม่หยุดหรือเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งไม่สนใจสิ่งรอบข้าง” ซึ่งผู้ที่มีอาการติดเกมอาจเล่นติดต่อกันถึงวันละ 20 ชั่วโมงโดยไม่นอน รับประทานอาหาร รวมถึงไม่สนใจที่จะทำงาน เรียน หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  

            ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอุบัติการณ์ของอาการติดเกมยังพบไม่มากและสามารถป้องกันได้หากได้รับการแก้ไขตั้งแต่เริ่มพบสัญญาณ และเสริมว่าการวินิจฉัยอาการติดเกมจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติกรรมเล่นเกมไม่หยุดติดต่อกันราว 1 ปี

            อีกด้านหนึ่งเครือข่ายผู้ผลิตเกมออกแถลงการณ์โต้แย้งโดยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีความปลอดภัย อีกทั้งยังมีประโยชน์ด้านการศึกษา บำบัด และนันทนาการ พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกทบทวนคำประกาศดังกล่าว