ใช้หูฟังเสี่ยงสูญเสียการได้ยินในเด็ก

ใช้หูฟังเสี่ยงสูญเสียการได้ยินในเด็ก

            การศึกษาโดยคณะแพทย์จากเนเธอร์แลนด์ชี้ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อภาวะประสาทหูเสื่อมจากเสียงในเด็กที่ฟังเพลงผ่านหูฟัง

            การศึกษาในเด็กอายุ 9-11 ปี จำนวน 3,316 คน พบเด็กร้อยละ 14 ประสบปัญหาการได้ยินเสียงย่านความถี่สูงซึ่งโดยมากมักเป็นผลจากการได้รับเสียงดัง นอกจากนี้พบว่าเด็กที่ฟังเพลงผ่านหูฟังมีความเสี่ยงสูญเสียการได้ยินที่สูงกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ฟังเพลงผ่านหูฟัง และผลลัพธ์ดังกล่าวไม่เป็นผลจากระยะเวลาที่เด็กสวมหูฟังหรือความดังของเสียงที่ได้ยินผ่านหูฟัง

            ผู้วิจัยย้ำว่าแม้การศึกษานี้ยังไม่อาจสรุปว่าเครื่องเล่นเพลงเป็นสาเหตุของปัญหาสูญเสียการได้ยิน แต่ก็แสดงให้เห็นว่าการฟังเพลงผ่านหูฟังอาจส่งผลต่อการได้ยินในเด็ก และประเด็นนี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากภาวะสูญเสียการได้ยินไม่สามารถแก้ไขได้ และจะส่งผลกระทบต่อเด็กไปตลอดชีวิต

            ด้านผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้พ่อแม่จำกัดการใช้เครื่องเล่นเพลง และควบคุมความดังให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ นอกจากนี้ควรจำกัดการได้รับเสียงดังของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ และให้เด็กใช้อุปกรณ์ลดเสียง เช่น เอียร์ปลั๊กหรือเอียร์มัฟที่เหมาะสมกับระดับเสียง