ทีมแพทย์รามา-ฝรั่งเศส ค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมีย ให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก