ออกกำลังกายยกระดับสุขภาพจิต

ออกกำลังกายยกระดับสุขภาพจิต

            ผลการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาชี้ ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายเลย โดยเห็นผลชัดที่สุดในผู้ที่เล่นกีฬาเป็นทีมหรือออกกำลังกายร่วมกับเพื่อน

            ผลการศึกษาซึ่งรายงานในวารสาร The Lancet Psychiatry ชี้ว่าการออกกำลังกายครั้งละ 45 นาที สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตมากที่สุด อย่างไรก็ดี การศึกษาไม่สามารถสรุปว่าการออกกำลังกายเป็นสาเหตุให้มีสุขภาพจิตดี และเสนอว่าการออกกำลังกายให้มากเข้าไว้อาจไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตเสมอไป ดังที่พบว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันกลับมีคะแนนสุขภาพจิตต่ำกว่า 

            ข้อมูลจากการวิเคราะห์โดยปรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องชี้ว่า ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีจำนวนวันที่มีปัญหาสุขภาพจิตน้อยกว่าถึงร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ออกกำลังกายเลย และรูปแบบการออกกำลังกายทั้งหมดล้วนสัมพันธ์กับสุขภาพจิตที่ดีขึ้น โดยเห็นความสัมพันธ์ชัดเจนที่สุดสำหรับการออกกำลังกายโดยเล่นกีฬาเป็นทีม ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิก และการออกกำลังกายในโรงยิม

çanakkale escort