อินโดนีเซียจ่อห้ามค้าเนื้อสัตว์เลี้ยง-สัตว์หายาก

อินโดนีเซียจ่อห้ามค้าเนื้อสัตว์เลี้ยง-สัตว์หายาก

            อินโดนีเซียเตรียมออกกฎหมายห้ามจำหน่ายเนื้อสัตว์เลี้ยงและสัตว์หายาก อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมสิทธิสัตว์และกำจัดโรคระบาด

            เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียเปิดเผยเพียงว่า กฎหมายใหม่ห้ามใช้เนื้อสุนัขเป็นอาหาร และแม้ทางการอินโดนีเซียไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่สภาจะรับรองกฎหมายคุ้มครองสิทธิสัตว์ฉบับใหม่รวมถึงระยะเวลาที่กฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้ แต่ท่าทีครั้งนี้ก็ได้เสียงตอบรับอย่างดีจากกลุ่มสิทธิสัตว์ โดยถือเป็นก้าวสำคัญในการพลิกค่านิยมการบริโภคและป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากการบริโภคสุนัขและแมว

            เบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีสุนัขถูกใช้เป็นอาหารในอินโดนีเซียมากเพียงใด แต่จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรเมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่าตัวเลขสุนัขที่นำเข้าจากเกาะชวาตะวันตกมายังกรุงจาการ์ตาเพื่อใช้เป็นอาหารสูงถึง 730,000 ตัว çevrimsiz bonus