ปัญหาการนอนพาหัวใจแก่เร็ว

ปัญหาการนอนพาหัวใจแก่เร็ว

            การนอนน้อยหรือมากเกินไปทำให้หัวใจ “แก่เร็ว” และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อหัวใจวายหรือสโตรค

            การศึกษาในผู้ใหญ่ชาวอเมริกันรายงานว่า ความเสี่ยงโรคหัวใจอยู่ที่ระดับต่ำสุดในผู้ที่ได้นอนคืนละ 7 ชั่วโมง และความเสี่ยงสูงขึ้นทั้งในผู้ที่นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง หรือมากกว่า 7 ชั่วโมง โดยนักวิจัยชี้ว่าการนอนไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะหลายระบบ รวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือด

            อนึ่ง การศึกษานี้ได้ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและสโตรคโดยเทียบตาม “อายุหัวใจ” กล่าวคือ อายุของระบบหลอดเลือดซึ่งประเมินตามความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดดังที่ริเริ่มใช้ในการศึกษา Framingham Heart Study เมื่อปี พ.ศ. 2551