จีนจ่อห้ามใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร

จีนจ่อห้ามใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร

            กระทรวงเกษตรจีนเตรียมประกาศห้ามใช้เศษอาหารในครัวเรือนเลี้ยงสุกรหลังพบความเชื่อมโยงกับการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

            แหล่งข่าวรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแล้วกว่า 40 เหตุการณ์ในฟาร์มหลายแห่งในหลายมณฑลของจีนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ยังคงไม่มีการระบาดสู่คน เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดเข้าสู่จีนได้อย่างไร แต่จากข้อมูลล่าสุดพบว่าร้อยละ 62 ของการแพร่ระบาดเกี่ยวพันกับการเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารจากครัวเรือน  

            อัตราการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากมีมาตรการห้ามใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกรในพื้นที่แพร่ระบาดและมณฑลใกล้เคียง นอกจากนี้ทางการจีนยังเตรียมร่างระเบียบการขนส่งสุกร สัตว์ปีก และปศุสัตว์อื่นเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคอีกทางหนึ่ง เนื่องจากพบว่าการขนส่งสุกรเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการระบาดข้ามภูมิภาค

fatih escort