ตรวจมาลาเรียด้วยสุนัขดมกลิ่ม

ตรวจมาลาเรียด้วยสุนัขดมกลิ่ม

            ทีมนักวิจัยอังกฤษและแกมเบียเผยหลักฐานชี้ความสามารถของสุนัขในการตรวจมาลาเรีย หวังต่อยอดเป็นผู้ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและกำจัดโรค

            นักวิจัยทดลองให้สุนัขจดจำกลิ่นจากตัวอย่างถุงเท้าของเด็กที่ป่วยเป็นมาลาเรียในประเทศแกมเบีย ซึ่งจากการทดสอบพบว่าสุนัขสามารถระบุผู้ป่วยได้ถูกต้องถึงร้อยละ 70  อย่างไรก็ดี นักวิจัยชี้ว่าสุนัขยังไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวินิจฉัยโรคได้ในขณะนี้ และจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการจำแนกผู้ป่วยของสุนัขให้เฉียบคมยิ่งขึ้นและทดสอบในคน รวมถึงศึกษาว่าสุนัขสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างมาลาเรียแต่ละสายพันธ์ุได้หรือไม่

            นักวิจัยหวังว่าในอนาคตจะสามารถประจำการสุนัขที่ผ่านการฝึกฝนมา โดยเฉพาะที่สนามบินเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค และระบุผู้ที่เป็นพาหะแต่ไม่มีอาการแสดง สอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งมองว่าพรสวรรค์ด้านการดมกลิ่นของสุนัขจะช่วยให้สามารถระบุผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าชุดตรวจวินิจฉัยโรคเร่งด่วนที่ใช้กันในปัจจุบันซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความชำนาญขั้นสูง