FDA อนุมัติยาไข้หวัดใหญ่ตัวใหม่ครั้งแรกในรอบ 20 ปี

FDA อนุมัติยาไข้หวัดใหญ่ตัวใหม่ครั้งแรกในรอบ 20 ปี

            องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) อนุมัติยา Xofluza ซึ่งเป็นยาไข้หวัดใหญ่ตัวแรกที่อนุมัติในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ

            ยา Xofluza ผ่านการอนุมัติสำหรับรักษาไข้หวัดใหญ่เฉียบพลันที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 12 ปี ซึ่งมีอาการมาแล้วไม่เกิน 2 วัน โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FDA เผยด้วยว่าปัจจุบันมีทางเลือกการรักษาด้วยยาที่หลากหลายสำหรับการรักษาไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ดี การรักษาด้วยยายังไม่สามารถแทนที่การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี

            อนึ่ง การระบาดของไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรงในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีก่อนส่งผลให้มีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลกว่า 900,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตกว่า 80,000 ราย