เหงือกอักเสบเรื้อรังพาความดันสูง

เหงือกอักเสบเรื้อรังพาความดันสูง

            ผลการศึกษาใหม่ชี้ ปัญหาสุขภาพช่องปากสัมพันธ์กับความดันโลหิตที่สูงขึ้นในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง          

            การศึกษาเปรียบเทียบในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายงานว่า ผู้ป่วยที่มีโรคเหงือกอักเสบมีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละ 20 ที่จะไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ด้วยยา โดยพบว่าประสิทธิภาพการควบคุมความดันโลหิตด้อยกว่าในผู้ป่วยที่มีโรคเหงือกอักเสบในทุกกลุ่มอายุเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีสุขภาพช่องปากที่ดี

            นักวิจัยกล่าวว่า การศึกษานี้เสนอแนะว่าการรักษาสุขภาพช่องปากอาจส่งผลดีต่อการรักษาความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และยังชี้ให้เห็นบทบาททางอ้อมของทันตแพทย์ต่อผลสำเร็จในการรักษาความดันโลหิตสูง พร้อมกันนี้ชี้ว่าการรักษาโรคเหงือกอักเสบร่วมกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต (ออกกำลังกาย  รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ฯลฯ) อาจช่วยลดความดันโลหิต รวมถึงลดความจำเป็นในการใช้ยาต้านความดันโลหิตสูง