ควันบุหรี่มือสองโยงซึมเศร้าในเด็ก

ควันบุหรี่มือสองโยงซึมเศร้าในเด็ก

            การศึกษาในประเทศแคนาดาชี้ ควันบุหรี่มือสองสัมพันธ์กับการเกิดอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น

            ข้อมูลจากการศึกษาในเด็กประถมกว่า 1,500 คน พบว่าการสัมผัสควันบุหรี่มือสองทั้งที่บ้านและในรถยนต์สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับคะแนนที่สูงจากดัชนีประเมินโรคซึมเศร้า และพบด้วยว่าการสัมผัสควันบุหรี่มือสองสัมพันธ์กับอาการที่รุนแรงขึ้นจากการติดตามที่ 1 ปีให้หลัง อย่างไรก็ดี การได้รับควันบุหรี่มือสองในทุกช่วงอายุไม่สามารถทำนายอาการของโรคซึมเศร้าที่ระยะ 2 ปีให้หลัง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่ผู้วิจัยไม่ได้ประเมินเด็กที่เริ่มสูบบุหรี่ระหว่างช่วงการศึกษา

            นักวิจัยกล่าวว่า แม้ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าจริงหรือไม่ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการห้ามสูบบุหรี่หรือโน้มน้าวให้เลิกสูบบุหรี่ในยานพาหนะที่มีเด็กโดยสารมาด้วย ขณะเดียวกันก็เสนอแนะว่าแพทย์และกุมารแพทย์ควรตระหนักว่าควันบุหรี่มือสองส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้าน ซึ่งอาจรวมถึงสุขภาพจิตของเด็กด้วย