ปาฏิหาริย์เด็ก 6 วัน รอดตายจากอีโบลา

ปาฏิหาริย์เด็ก 6 วัน รอดตายจากอีโบลา

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคองโกยืนยัน ทารกอายุ 6 วัน รอดชีวิตจากอีโบลาอย่างปาฏิหาริย์  นับเป็นผู้ป่วยอายุน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์

แหล่งข่าวเปิดเผยว่าทารกเพศดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และได้รับการรักษาที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยอีโบลาซึ่งมีการระบาดรุนแรงที่สุด โดยมารดาของทารกติดเชื้ออีโบลาเสียชีวิตระหว่างการคลอด ขณะที่หนูน้อยรอดชีวิตมาได้ด้วยการดูแลจากคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดนานถึง 5 สัปดาห์

การแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในคองโกครั้งนี้ถือเป็นกรณีที่รุนแรงเป็นอันดับต้น ๆ จากรายงานพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากถึง 33 คนต่อสัปดาห์ ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้คองโกเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่เชื้อ แผนการรับมือกับเชื้ออีโบลามักประสบปัญหา ส่วนหนึ่งเนื่องจากข้อพิพาทระหว่างชายแดนและเรื่องผู้อพยพ ประเทศใกล้เคียงอย่างยูกันดาได้เริ่มเตรียมพร้อมรับมือด้วยการแจกจ่ายวัคซีนแล้ว

ผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาจะมีอาการไข้ อ่อนแรง เจ็บคอ เจ็บกล้ามเนื้อ โดยอาจรุนแรงถึงขั้นอาเจียน ถ่ายท้อง หรือมีเลือดออกภายใน เชื้ออีโบลาสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้โดยผ่านการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อโดยตรง อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลังจากได้รับเชื้อนั้นสูงถึงร้อยละ 50 และยิ่งเพิ่มมากขึ้นในทารก