1 ใน 20 ของโรคมะเร็งเกิดจากภาวะโรคอ้วน

1 ใน 20 ของโรคมะเร็งเกิดจากภาวะโรคอ้วน

            จากผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 4 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกเป็นผลมาจากโรคอ้วน โดยสัดส่วนนี้จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนา

            ในรายงานผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกที่มีรายได้สูง รวมถึงประเทศแถบตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าร้อยละ 40 ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่ และร้อยละ 18 ของเด็กในวัยเรียนมีน้ำหนักตัวเกินกว่ามาตรฐาน ทีมวิจัยยังกล่าวอีกว่าสัดส่วนของประชากรที่มีน้ำหนักเกินยังคงเพิ่มสูงขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีวิถีชีวิตแบบตะวันตกที่ไม่นิยมออกกำลังกาย

            โรคอ้วนพบได้น้อยในบางประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก เนื่องด้วยรสนิยมในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย รวมถึงการมีนำเสนอนโยบายด้านสุขภาพเพื่อต่อสู้กับภาวะโรคอ้วน เช่น การเข้าควบคุมส่วนประกอบของอาหารให้ปราศจากไขมันทรานส์ การลดปริมาณน้ำตาลหรือเพิ่มภาษีอาหารที่มีรสหวาน หรือแม้กระทั่งนโยบายในด้านการวางผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการเดินหรือออกกำลังกายของประชาชน