ปัญหาการนอนอาจเสี่ยงอัลไซเมอร์

ปัญหาการนอนอาจเสี่ยงอัลไซเมอร์

งานวิจัยแนะสังเกตสัญญาณก่อนเป็นโรคอัลไซเมอร์ ปัญหาหลับลึกที่ไม่เพียงพอในผู้ใหญ่อาจนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อม

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน รายงานว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาการนอนทำให้หลับลึกไม่เพียงพอจะทำให้ระดับของโปรตีน Tau สะสมในสมองมากขึ้น และอาจนำไปสู่การเกิดโรคอัลไซเมอร์ โดยผู้วิจัยแนะนำให้คำนึงถึงคุณภาพของการนอนหลับมากกว่าตัวระยะเวลาของการนอน

โรคอัลไซเมอร์เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด เป็นภาวะที่มีผลต่อความทรงจำและการรับรู้ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เกิดได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่และอาการของโรคจะมีแนวโน้มแย่ลง ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้โดยเฉพาะ ทำได้เพียงรักษาตามอาการซึ่งสามารถช่วยได้แค่ชะลอการลุกลามของโรคเท่านั้น โดยมีคำแนะนำให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนอนของผู้สูงอายุซึ่งอาจเป็นสัญญาณชี้ว่าควรเฝ้าดูผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด