อุตสาหกรรมเกมวอน WHO ชะลอตีตราโรคติดเกม

อุตสาหกรรมเกมวอน WHO ชะลอตีตราโรคติดเกม

อุตสาหกรรมเกมพยายามต่อรองกับองค์การอนามัยโลก หลังประกาศให้พฤติกรรมติดเกมเป็นปัญหาสุขภาพ

องค์การอนามัยโลกจัดให้โรคติดเกมเป็นปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมมุ่งให้ภาครัฐรับรองและจัดทำนโยบายด้านสุขภาพ อย่างไรก็ดี ภาคอุตสาหกรรมเกมในสหรัฐอเมริกาพยายามต่อรองกับองค์การอนามัยโลก โดยให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่า “การหารืออย่างต่อเนื่องนี้จะป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยการตัดสินใจขององค์การอนามัยโลก” 

องค์การอนามัยโลกชี้โรคติดเกมคือภาวะที่การเล่นเกมเข้ามารบกวนการใช้ชีวิตและกระทบต่อชีวิตประจำวัน และอาจรวมถึงการเล่นเกมเป็นเวลานานหรือมีแนวโน้มนานขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่พบผลเสียโดยตรงก็ตาม อนึ่ง องค์การอนามัยโลกเร่งวางแผนจัดทำรายงานเกี่ยวกับโรคติดเกมภายในปี ค.ศ. 2022 เพื่อติดตามข้อมูลสถิติด้านสุขภาพทั่วโลกต่อไป