Candida albicans อาจส่งผลร้ายต่อสมอง

Candida albicans อาจส่งผลร้ายต่อสมอง

การศึกษาในสัตว์ทดลองชี้ว่าเชื้อรา Candida albicans ที่สามารถสร้างปัญหาด้านความจำและทำให้สมองผิดปกติ โดยมีอาการคล้ายกับโรคอัลไซเมอร์

Candida albicans เป็นเชื้อราประเภทหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในปาก ลำไส้ และช่องคลอดของมนุษย์ โดยทั่วไปถือว่าเป็นไม่อันตราย แต่จากงานวิจัยล่าสุดพบว่าเชื้อประเภทนี้สามารถลอดผ่านชั้นแนวกั้นเลือดและสมองเข้าไปกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันในสมองจนทำให้มีการอักเสบเกิดขึ้น จากนั้นร่างกายจึงจะสร้างโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า Fungus-Induced Glial Granuloma (FIGG) ขึ้นมาดักจับเชื้อราไว้ภายใน

การก่อตัวของ FIGG จะทำให้เกิดโปรตีนต้นกำเนิดแอมีลอย์และแอมีลอยด์เบต้าขึ้นบริเวณโดยรอบเซลล์ของเชื้อรา โดยโปรตีนทั้งสองชนิดจะสร้างสารพิษที่มีผลต่อสมองที่มีลักษณะเหมือนโรคอัลไซเมอร์ โดยผลวิจัยกับหนูทดลองพบว่ากลุ่มที่ได้รับเชื้อจะมีความจำด้านสถานที่ลดลง แต่อาการนี้จะสามารถหายไปเมื่อการติดเชื้อหายไปเช่นกัน

            ทีมวิจัยชี้ว่าการค้นพบนี้ช่วยแสดงศักยภาพและความเป็นไปได้ของเชื้อราในการก่อให้เกิดโรคการเสื่อมของระบบประสาทเรื้อรัง เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน หรือโรคปลอกประสาทอักเสบ เป็นต้น