สหรัฐอเมริกาอนุมัติยา Trifluridine/Tipiracil ในข้อบ่งชี้โรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่ผ่านการรักษามาก่อน

สหรัฐอเมริกาอนุมัติยา Trifluridine/Tipiracil ในข้อบ่งชี้โรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่ผ่านการรักษามาก่อน

            บริษัท ไทโฮ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นมีประกาศว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติยา Trifluridine/Tipiracil ในข้อบ่งชี้สำหรับการรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer) หรือมะเร็งรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร (Gastroesophageal Adenocarcinoma) ที่ผ่านการรักษามาแล้วอย่างน้อย 2 สูตรการรักษามาก่อน โดยประกอบด้วยยากลุ่ม Fluoropyrimidine และ Platinum หรือ Taxane/Irinotecan/Target Therapy กรณี Her2 ลบ ยา Trifluridine/Tipiracil ได้ถูกพิจารณาอย่างเร่งด่วนตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 โดยใช้ระยะเวลาเพียง 6 เดือน ซึ่งปกติจะใช้เวลานานถึง 10 เดือนในการพิจารณา

            ยา Trifluridine/Tipiracil ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น สำหรับใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในระยะลุกลาม การอนุมัติข้อบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มความสามารถของยาในการใช้รักษาโรคได้กว้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อบ่งชี้เดียวกันนี้ในภูมิภาคยุโรปและญี่ปุ่นอีกด้วย

            การอนุมัติข้อบ่งชี้ในครั้งนี้มีหลักฐานการวิจัยระดับโลก เรื่อง Phase III TAGS (TAS-102 Gastric Study) trial evaluating trifluridine/tipiracil plus best supportive care (BSC) versus placebo plus BSC in patients with previously treated advanced gastric or GEJ adenocarcinoma following progression or intolerance to previous lines of standard therapy ซึ่งมีผู้ป่วยเข้าร่วม 507 ราย จาก 110 สถาบันใน17 ประเทศทั่วโลก ผู้ป่วยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป รายงานว่ายา Trifluridine/Tipiracil สามารถเพิ่มอัตราการอยู่รอดได้นานกว่าการรักษาด้วย BSC และยังมีผลข้างเคียงที่รับได้ ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้นำเสนอไปในงานประชุม ESMO ในปี ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา และตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Oncology เป็นที่เรียบร้อยแล้ว