นอนกลางวันช่วยลดความดันโลหิต

นอนกลางวันช่วยลดความดันโลหิต

การศึกษาใหม่ชี้ การนอนกลางวันอาจมีประสิทธิภาพลดความดันโลหิตเทียบเท่าการรักษาด้วยยา

            การศึกษาโดยนักวิจัยกรีซในกลุ่มตัวอย่างกว่า 200 คน พบว่าการนอนกลางวันสามารถลดความดันซิสโตลิกได้ 5.3 มิลลิเมตรปรอท อันเป็นระดับเดียวกับการรักษาด้วยยาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการนอนกลางวันนานขึ้นทุก 60 นาที สามารถลดค่าเฉลี่ยความดันซิสโตลิก 24 ชั่วโมงได้ราว 3 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการลดความเสี่ยงเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด

            ด้านนักวิจัยให้ความเห็นว่า ข้อมูลจากการศึกษานี้จะเป็นหลักฐานสนับสนุนการนอนกลางวันระยะสั้นในผู้ที่จะได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างไรก็ดี ยืนยันว่าการศึกษานี้ไม่สนับสนุนการนอนตลอดทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเลย  

etimesgut escort