ความดันโลหิตสูงช่วงวัยรุ่นโยงโรคไตวัยกลางคน

ความดันโลหิตสูงช่วงวัยรุ่นโยงโรคไตวัยกลางคน

            ผลการศึกษาใหม่ชี้ วัยรุ่นที่มีความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงสูงขึ้น 2 เท่าต่อโรคไตรุนแรงในวัยกลางคน

            การศึกษาในวัยรุ่นอิสราเอลราว 2.7 ล้านคน โดยติดตามเป็นระยะเวลา 20 ปี รายงานอุบัติการณ์ที่สูงกว่าราว 2 เท่าของไตวายระยะสุดท้ายในวัยกลางคนในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในช่วงวัยรุ่น โดยผลลัพธ์ยังคงที่ภายหลังปรับปัจจัยด้านอายุ การศึกษา และโรคอ้วน รวมถึงภายหลังตัดวัยรุ่นที่มีความดันโลหิตสูงมากออกจากการวิเคราะห์

            ด้านผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าความดันโลหิตสูงและไตวายอาจมีสาเหตุร่วมกัน เช่น ความผิดปกติของพันธุกรรม หรือโรคไตที่แอบแฝงอยู่ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะให้พ่อแม่และเด็กดูแลสุขภาพด้วยการปรับพฤติกรรมและโภชนาการเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ดังที่เริ่มพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น