การใช้ Telemedicine ในการแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยว่าเป็นโรคร้ายแรงเกินกว่าจะรักษาได้ ทำให้ญาติไม่พอใจเป็นอย่างมาก

การใช้ Telemedicine ในการแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยว่าเป็นโรคร้ายแรงเกินกว่าจะรักษาได้ ทำให้ญาติไม่พอใจเป็นอย่างมาก

            เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักข่าว CNN รายงานว่า มีแพทย์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปรากฏตัวผ่านสื่อวิดีโอทางไกลเพื่อแจ้งผู้ป่วยว่าเขากำลังจะเสียชีวิต เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยไม่พอใจเป็นอย่างมาก โดยญาติของผู้ป่วยรายหนึ่งแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตนและญาติคนอื่น ๆ เกิดความกลัวและกังวลใจกับอาการของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งว่า ทางโรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากและได้ติดต่อกับครอบครัวของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด การใช้วิดีโอทางไกลดังกล่าวเป็นการติดตามผู้ป่วยโดยปกติของโรงพยาบาลและไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยโรคแต่อย่างใด จากกรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้ Telemedicine อาจมีข้อจำกัดบางประการในทางปฏิบัติและควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจทำให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์บางอย่างได้ ซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจมีการนำ Telemedicine มาใช้มากขึ้น ดังนั้น จึงควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้ป่วย และปลอดภัยกับทุกฝ่ายมากที่สุดต่อไป

ที่มา

Dakin A, Artemis M. CNN. A doctor in California appeared via video link to tell a patient he was going to die. The man's family is upset. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก https://edition.cnn.com/2019/03/10/health/patient-dies-robot-doctor/index.html