การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยติดตามผู้ป่วยแบบเฉพาะราย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยติดตามผู้ป่วยแบบเฉพาะราย

            ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด นำมาซึ่งเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยให้การติดตามผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ เป็นไปโดยสะดวก แม่นยำ และนำไปใช้ได้จริงมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น “Propeller Health” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับติดตามการใช้ยาพ่นสูดของผู้ป่วย โดยระบบปฏิบัติการของเครื่องมือจะเก็บข้อมูลการใช้ยาพ่นสูดของผู้ป่วยแบบเฉพาะรายว่ามีการใช้ไปทั้งหมดกี่ครั้ง ใช้ช่วงเวลาใดบ้าง และขณะใช้งานมีสภาพแวดล้อม เช่น ฝุ่น และสภาพอากาศ เป็นอย่างไร เมื่อระบบเก็บข้อมูลไปเรื่อย ๆ จะมีการจดจำและเตือนผู้ใช้งานว่ามีความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจทำให้ต้องพ่นยาบ้างและควรปฏิบัติตัวอย่างไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถบันทึกไว้เพื่อนำไปแสดงให้แพทย์ดูได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีการวางจำหน่ายเครื่องมือดังกล่าวในท้องตลาดโดยทั่วไป แต่ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการมีเครื่องมือซึ่งใช้ติดตามอาการในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาสูดพ่น เช่น ผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และผู้ป่วยโรคหืดได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในอนาคต

ที่มา

Propeller. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 31 มีนาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก https://www.propellerhealth.com/how-it-works/?fbclid=IwAR0zQPx0VpUzkhzVNqTuefTObIsfGPM2KEgkB3bdtA5wK_jYDsO96Gj3TwA