นโยบายลดความแออัด ลดการรอคอยในโรงพยาบาล แค่รับยาที่ร้านขายยาจริงหรือ