กัญชาไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยจิตเวชทุกโรค และอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงได้

กัญชาไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยจิตเวชทุกโรค และอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงได้

            ในปัจจุบันประเทศไทยมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ค่อนข้างมาก และเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารต่าง ๆ จากหลายช่องทาง ในมุมหนึ่งจึงก่อให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของการใช้กัญชา โรคทางจิตเวชเป็นกลุ่มโรคหนึ่งที่ประชาชนมักเข้าใจว่าการใช้กัญชาจะสามารถลดอาการของโรคนี้ได้ และอาจช่วยทำให้หายจากโรค เช่น ทำให้เกิดความสุข ลดความวิตกกังวล ช่วยให้สามารถนอนหลับได้ เป็นต้น แต่ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ชี้ให้เห็นว่า กัญชาไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยจิตเวชทุกโรค และอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงได้ การศึกษาของ Di Forti และคณะ ซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร Lancet Psychiatry แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยในประเทศแถบยุโรปมีการใช้กัญชาในการบรรเทาอาการและรักษาโรคทางจิตเวชที่ค่อนข้างหลากหลาย โดยการใช้ในขนาดสูงไม่ช่วยบรรเทาอาการของโรค แต่กลับทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชได้มากขึ้น

ที่มา: Di Forti M, Quattrone D, Freeman TP, Tripoli G, Gayer-Anderson C, Quigley H, et al. The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study. Lancet Psychiatry. 2019 May;6(5):427-36.