Vitamin E Acetate ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคปอด

Vitamin E Acetate ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคปอด

            ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอุปกรณ์ที่ประชาชนทั่วโลกรู้จักมากขึ้นและมีการใช้มากในปัจจุบันรวมถึงในประเทศไทย ถึงแม้รัฐบาลโดยกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการจัดการต่าง ๆ เช่น ห้ามการนำเข้า ครอบครอง และจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้อย่างจริงจังมากนัก นอกจากนี้ผู้ใช้บางส่วนยังมีความเชื่อและความเข้าใจว่า “การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายใด ๆ ทั้งต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง หรือมีอันตรายน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการสูบบุหรี่แบบปกติ ทั้งนี้เพราะผู้สูบจะได้รับเฉพาะนิโคตินเท่านั้น” หรือ “การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจช่วยทำให้สามารถเลิกการสูบบุหรี่แบบปกติได้” อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบการศึกษาทางเภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิกมากขึ้นที่แสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจไม่ปลอดภัยและไม่ช่วยเลิกบุหรี่ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเริ่มพบรายงานการป่วยและเสียชีวิตที่สามารถยืนยันได้ว่ามีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพราะสารใดหรือองค์ประกอบใดกันแน่ โดยผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมีความคิดเห็นว่าอาจเกิดจากสารบางอย่างที่เป็นองค์ประกอบในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เช่น สารแต่งรส สารแต่งกลิ่น โดยสารที่เชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุมากที่สุด ได้แก่ THC E-Liquid แต่เมื่อไม่นานมานี้ กองควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แถลงแล้วว่า สารในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดโรคปอดชนิด EVALI (e-cigarette or vaping product use-associated lung injury) น่าจะเป็น “Vitamin E Acetate” ซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าข้นขึ้น แต่ข้อจำกัดที่สำคัญในทางปฏิบัติคือ ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนหรือแน่นอนลงไปได้ว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อใดมี Vitamin E Acetate เป็นส่วนประกอบบ้าง เนื่องจากยังขาดวิธีตรวจที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์จะสามารถให้คำแนะนำเพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนได้ คือ 1. แนะนำให้เลิกสูบ  2. แนะนำวิธีการช่วยเลิกสูบที่เหมาะสมสำหรับบุคคลเฉพาะราย และ 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการที่ควรต้องไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ เช่น ไข้ ไอ หายใจสั้น หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดอาการเหล่านี้ขึ้น ผู้ที่มีโรคที่เกี่ยวกับปอดอยู่ก่อนแล้ว เช่น โรคหืด หรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น

ที่มา: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html