The Senizens by Chersery Home ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแห่งแรกย่านฝั่งธนฯ

The Senizens by Chersery Home ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแห่งแรกย่านฝั่งธนฯ

            จากภาวะสูงวัยของประชากร และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางประชากร (Demographic transition) อัตราเกิดและอัตราตายที่ลดลง กับอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นของคนไทย ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในระยะเวลาอันสั้น ประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวมอีกด้วย ทั้งนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ผู้ที่ถูกจัดว่าเป็นผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดีกว่าผู้สูงอายุรุ่นก่อน ๆ มีอายุยืนยาวขึ้น สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2559 Chersery Home International Hospital จึงได้ถือกำเนิดเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูงอายุในการพักฟื้นโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง Chersery Home (เฌ้อสเซอรี่ โฮม) นั้นมีความหมายที่เกิดจากคำว่า เฌอ + เนอสเซอรี่ ที่หมายถึงสถานที่การบริบาลที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และความร่มรื่น เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ให้การฟื้นฟูและกายภาพบำบัดในรูปแบบ Nursing Home เต็มรูปแบบที่ดูแลโดยอายุรแพทย์ ภายใต้บรรยากาศที่สุดพิเศษ ธรรมชาติร่มรื่น เป็นที่ไว้วางใจของผู้สูงวัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

            โดยในปลายปีนี้ คุณอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ผู้บริหารโครงการเดอะ ซีนิเซ่นส์ (The Senizens) จึงได้เปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย “เดอะ ซีนิเซ่นส์ ราชพฤกษ์-จรัญสนิทวงศ์ 13” โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย โดยเปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เน้นการฟื้นฟูดูแลร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพใจ และกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวภายในบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูงวัยมีความสุขเสมอ เป็นทางเลือกและบริการทางการแพทย์โดยรวมจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา มีบริการห้องพักระยะสั้น กลาง และระยะยาว ครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง

            การฟื้นฟูดูแลร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพใจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การทำให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันกับครอบครัวได้เป็นปกติ อีกทั้งยังสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ดูแลและญาติในกระบวนการต่าง ๆ การฟื้นฟูผู้สูงวัยที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออ่อนแรง การฟื้นฟูผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ การฟื้นฟูร่างกายหลังออกจากโรงพยาบาลที่ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายและทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง เช่น การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม การผ่าตัดข้อเข่าเทียม และการผ่าตัดอื่น ๆ ทางออร์โธปิดิกส์

            การออกแบบที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เราใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่โครงสร้างการตกแต่งบ้าน การจัดวางหรือติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับความเสื่อมถอยของร่างกาย 4 ด้าน คือ การมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย ความไม่สมดุลของระดับฮอร์โมนและอารมณ์ โดยหลักการออกแบบเบื้องต้นควรคำนึงถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น “การทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายและสะดวกขึ้น” “การส่งเสริมสุขภาวะที่ดี” ของผู้สูงวัย

            หลักเกณฑ์การรับดูแลผู้สูงวัยของโครงการคือ

            • ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

            • ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์

            • ผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน แตก มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง

            • อัมพฤกษ์ อัมพาตที่ต้องการมาเพื่อฟื้นฟูร่างกายและทำกายภาพบำบัด

            • ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน

            • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลัง เข่า สะโพก พักฟื้นทำกายภาพบำบัด

            เรามีกิจกรรมที่จัดไว้อย่างเหมาะสมในทุก ๆ วัน การกายภาพบำบัด การใช้ชีวิตที่ครบครันเป็นสังคมที่สมบูรณ์ ช่วยฟื้นฟูผู้สูงวัยเพื่อร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจสดใสในทุก ๆ วัน

            • โปรแกรมการรับดูแลผู้สูงวัยในระหว่างวัน เวลา 08.00-17.00 น.

            • กิจกรรมกระตุ้นสมองและความจำ

            • ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย

            • กิจกรรมเข้าจังหวะดนตรี ลีลาศ

            • กิจกรรมโยคะ ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

            • กิจกรรมศิลปะเพื่อการรักษาและผ่อนคลาย สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ในอัตราพิเศษ

            เราได้นิยามปรัชญาของเราว่า “SEN” คือ

            S = Safe ปลอดภัย การออกแบบที่เหมาะสม ปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรม

            E = Effortless ใช้ง่าย การออกแบบเพื่อการใช้งานจริง ผ่อนแรงรองรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผู้สูงวัย สะดวกและความรู้สึกที่ดีเมื่อพักอาศัย

            N = Nature ใกล้ชิดธรรมชาติ ให้ความรู้สึกสบาย เย็นสดชื่นทั้งวัน ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีความสุขทั้งกายและใจ ใกล้ชิดธรรมชาติที่แสนร่มรื่นได้ทุก ๆ วัน

            บริการพิเศษเพิ่มเติมของทางโครงการ The Senizens ได้แก่

            • คลินิกกระตุ้นสมองและความจำ (CERC) ผู้สูงวัยที่มีภาวะของโรคสมองเสื่อมหากได้รับการดูแลด้วยความรักและความเข้าใจจากลูกหลานและคนในครอบครัว พร้อมทั้งได้รับการตรวจประเมินภาวะทางด้านร่างกาย ด้านความจำ และอารมณ์ มีการเลือกทำกิจกรรมที่มีการฝึกสมองอย่างเหมาะสมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเสริมสร้างภาวะทางจิตใจ และทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            • Day Care ดูแลผู้สูงวัย (ไปเช้า-เย็นกลับ) ให้บริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจ และสันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

            • บริการรับดูแลระหว่างวัน โดยทีมสหวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด และนักสันทนาการ บรรยากาศโดยรวมของบริการ Day Care นั้นเราเน้นการทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับผู้สูงวัยท่านอื่น

            • บริการดูแลจัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยทีมนักโภชนาการ ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขเสมือนอยู่บ้าน และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องการฝากบุคคลอันเป็นที่รักให้ช่วยดูแล

            ดังนั้น ทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home International Hospital และโครงการ The Senizens ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูจึงได้สร้างเมืองของผู้สูงอายุ หรือย่อมาจาก The Senior Citizen Complexs หรือเมืองที่ประกอบด้วย อาคารสถานบริบาล & โรงพยาบาลดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุครบวงจรของเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยในเนื้อที่ 8 ไร่เศษ ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์-บางแวก แปลว่ายังต้องมีอย่างน้อย 8 อาคาร (ในเฟสแรก) รองรับคนมารับบริการได้ 450-500 คน ในทุกระดับการพึ่งพิงตนเองจากระยะ Intermediate Care, Long-term Care และ Palliative Care เป็นระดับ Hospice หรือที่พักพิงหลังสุดท้ายของชีวิต Chersery Home International Hospital เป็นทั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุครบวงจร และโครงการ The Senizens คือ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุครบวงจร คุณอำนาจ กล่าวทิ้งท้าย

            ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อชมโครงการ The Senizens ได้ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home โทรศัพท์ 065-598-8783 หรือ FB: www.facebook.com/thesenizen/ Line@: @thesenizens หรือ www.thesenizens.com