การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้อิมมูนบำบัดชนิดอมใต้ลิ้นในการรักษาผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐานในประเทศไทย

การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้อิมมูนบำบัดชนิดอมใต้ลิ้นในการรักษาผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐานในประเทศไทย

ประเด็นที่น่าสนใจและยังคงเป็นคำถามใหญ่ คือ การใช้อิมมูนบำบัดชนิดอมใต้ลิ้นในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดที่มีภาวะจมูกอักเสบภูมิแพ้ร่วมด้วยมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณในบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างไร จากการทบทวนวรรณกรรม พบงานวิจัยในต่างประเทศหลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่า การใช้อิมมูนบำบัดมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ข้อสังเกตที่พบ คือ งานวิจัยเหล่านั้นเลือกใช้การรักษามาตรฐานหรือยาหลอกเป็นตัวเปรียบเทียบ และแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ “ต้นทุนประสิทธิผล” และ “จำนวนปีสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น” โดยพิจารณาจากมุมมองต่าง ๆ เช่น รัฐบาล สังคม และสถานพยาบาล เป็นต้น แต่ยังไม่มีการประเมินในบริบทของประเทศไทย Poowaruttanawiwit จึงดำเนินการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของยาเม็ดยาเม็ดอิมมูนบำบัดชนิดอมใต้ลิ้นหากนำมาใช้ในบริบทของประเทศไทยเพื่อให้ทราบข้อมูลความเป็นไปได้ในการนำยานี้มาใช้ในข้อบ่งใช้โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดที่มีภาวะจมูกอักเสบภูมิแพ้ร่วมด้วยที่เกิดจากไรฝุ่น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของอิมมูนบำบัดชนิดอมใต้ลิ้นเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐานตามคำแนะนำของบัญชียาหลักแห่งชาติหากนำมาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นในบริบทของประเทศไทย วิธีวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลและการประเมินต้นทุนผลประโยชน์ถูกนำมาใช้ในการศึกษานี้ การวิเคราะห์ผลการรักษาทำใน 3 ปีโดยใช้มุมมองของผู้ป่วย ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ และต้นทุนทางอ้อมทั้งหมดในการวิจัยใช้ข้อมูลจากบริบทการรักษาของประเทศไทยโดยปรับอัตราลดร้อยละ 3 ราคายาอ้างอิงตามราคากลางยาและจากการสอบถามแพทย์และผู้ป่วย ส่วนข้อมูลปีสุขภาพและระยะเวลาการรักษา อ้างอิงจากการทดลองทางคลินิก ผลการวิจัย: การใช้อิมมูนบำบัดชนิดอมใต้ลิ้นเดี่ยว ๆ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้เพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นและโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐาน ในระยะเวลา 3 ปี พบ ICER (incremental cost effectiveness ratio) เท่ากับ 157,928.79 และ 122,849.89, 127,185.94 บาท/QALY (quality-adjusted life years) ตามลำดับ สรุป: การใช้อิมมูนบำบัดชนิดอมใต้ลิ้นเดี่ยว ๆ มีต้นทุนประสิทธิผลในการใช้เพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นและโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคดังกล่าวเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายตามบริบทของประเทศไทย

ที่มา: Poowaruttanawiwit P. Cost Effectiveness Analysis of Sublingual Immunotherapy in the Treatment of Patients with House Dust Mite Induced Allergic Rhinitis and Allergic Asthma Comparing with Standard Treatment in Thailand. 2021 TJPP: in press.

 

escort bayan bayan escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort ataköy escort bakırköy escort beylikdüzü escort kadıköy escort maltepe escort pendik escort ümraniye escort istanbul escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort pendik escort ataköy escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort ankara escort etimesgut escort altındağ escort eryaman escort esat escort keçiören escort sincan escort mamak escort polatlı escort izmir escort urla escort alsancak escort bornova escort buca escort karşıyaka escort konak escort çeşme escort seferihisar escort bodrum escort milas escort gümbet escort adana escort adıyaman escort antalya escort gaziantep escort bursa escort gemlik escort mudanya escort çanakkale escort denizli escort sakarya escort samsun escort bafra escort çarşamba escort malatya escort arapgir escort pütürge escort muğla escort kırklareli escort izmit escort eskişehir escort gaziantep escort siirt escort zonguldak escort sivas escort tekirdağ escort yalova escort rize escort trabzon escort ordu escort artvin escort ağrı escort iskenderun escort çorlu escort hakkari escort bitlis escort manisa escort elazığ escort kahramanmaraş escort şanlıurfa escort kars escort hatay escort kastamonu escort edirne escort sinop escort