ไอต้องแก้ไอ ?

ไอต้องแก้ไอ?

เป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่า ในเมื่อมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ จำนวนมากที่ระบุและชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า การจัดการอาการไอที่ดีที่สุดคือการกำจัดที่สาเหตุของการไอ และไม่จำเป็นต้องใช้ยาแก้ไอ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังคงมีการจ่ายยาแก้ไอกันอย่างแพร่หลายทั้งในสถานพยาบาลและร้านยา สิ่งที่ควรขบคิดให้มาก คือ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ในเมื่อมีองค์ความรู้ชัดเจนแล้วว่ายาแก้ไอ (ยากดอาการไอ ยาละลายเสมหะ ยาขับเสมหะ) ไม่ใช่ทางเลือกแรกของการรักษาและอาจเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากยากลุ่มนี้บางตัวได้ การสร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการเลือกใช้ยากลุ่มนี้อย่างเหมาะสมและทำให้ประชาชนทราบว่าจะต้องแก้ไขที่สาเหตุหรืออาการไออาจเป็นเพียงการตอบสนองของร่างกายหรือกระบวนการฟื้นตัวของร่างกายเท่านั้น เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าหรือไม่ หรือต้องใช้มาตรการทางกฎหมายจำกัดการจ่ายยากลุ่มนี้ หรือเพราะ “เงิน” สำคัญกว่าชีวิตของผู้อื่นกันแน่

ที่มา:

  1. Schroeder K, Fahey T. Systematic review of randomised controlled trials of over the counter cough medicines for acute cough in adults. BMJ. 2002 Feb 9;324(7333):329-31. doi: 10.1136/bmj.324.7333.329. PMID: 11834560; PMCID: PMC65295.
  2. Malesker MA, Callahan-Lyon P, Ireland B, Irwin RS; CHEST Expert Cough Panel. Pharmacologic and Nonpharmacologic Treatment for Acute Cough Associated With the Common Cold: CHEST Expert Panel Report. Chest. 2017 Nov;152(5):1021-1037. doi: 10.1016/j.chest.2017.08.009. Epub 2017 Aug 22. PMID: 28837801; PMCID: PMC6026258.