เรื่องผลธรรมดาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทางกฎหมาย ​: ทฤษฎีและรายงานผู้ตาย 1 ราย

เรื่องผลธรรมดาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทางกฎหมาย 
: ทฤษฎีและรายงานผู้ตาย 1 ราย

Sequelae Of The Patient In Medico-Legal Aspect: Theory And A Case Report

นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ พ.บ., น.ม., น.บ.ท., ว.ว.นิติเวชศาสตร์* 

*รองศาสตราจารย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

            ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคภัยธรรมชาติที่แพทย์ทั้งหลายก็ทราบดีนั้น แท้ที่จริงแล้วผู้ป่วยที่เสียชีวิตดังกล่าวอาจเข้าข่าย “ผู้ตายผิดธรรมชาติ”1 ก็ได้ แต่ด้วยเหตุที่แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ดูแลมาเนิ่นนานหรือมีการเปลี่ยนแพทย์ที่ให้การรักษาเป็นประจำ เช่น ทุกเดือน (changing the attending physician) ทำให้ขาดความต่อเนื่องของ “การส่งถ่ายข้อมูลผู้ป่วยด้านคดี” (medico-legal aspect) คงส่งถ่ายข้อมูลของผู้ป่วยเพียงสภาพของโรคหรืออาการที่มีอยู่เท่านั้น จนในที่สุดเมื่อผู้ป่วยถึงแก่ความตายและแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยคนหลังสุดนั้นเห็นว่าเป็นการตายจากโรคธรรมชาติ ก็จะมอบศพให้แก่ญาติหรือผู้มีอำนาจจัดการเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป โดยลืมในเรื่องที่ต้องจัดการ “อย่างผู้ป่วยตายผิดธรรมชาติ”1 ไปเสีย 

* * * รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ * * *
 

güzelbahçe escort oral escort karabağlar escort karaburun escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่