การนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังศูนย์อุบัติเหตุ (How to Transfer Patients to Trauma Center)

การนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังศูนย์อุบัติเหตุ (How to Transfer Patients to Trauma Center)

ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังศูนย์อุบัติเหตุเพื่อให้ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาจำเพาะต่ออาการบาดเจ็บนั้น ๆ ดังนั้น จึงควรส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางที่มีศักยภาพให้การรักษาได้เหมาะต่ออาการบาดเจ็บ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่