สวัสดีปีใหม่ครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ

ขณะที่เขียนบทความฉบับนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 ซึ่งประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงวันที่ 2 ของการหยุดพักประจำปีใหม่ บางคนอยู่บ้านเฉย ๆ บางคนไปเที่ยวต่างจังหวัด ต่างประเทศ บางคนกลับไปเยี่ยมบ้าน ญาติ ยังที่ต่าง ๆ ทุก ๆ คนส่วนใหญ่กำลังมีความสุขที่ได้หยุดพักจากการทำงานที่ได้ตรากตรำมาทั้งปี แต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่กำลังมีความทุกข์ทรมาน มีความโศกเศร้ากับการสูญเสียของญาติ หรือมีญาติที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้าน หรือยังมีประชาชนจำนวนมากที่ด้อยโอกาส ขาดที่พัก เสื้อผ้า อาหาร ยาหรือสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ ผมจึงอยากให้ทุก ๆ คนคำนึงถึงทุก ๆ ท่านเหล่านี้ และขอให้เที่ยว พักผ่อน อย่างพอสมควร ไม่ประมาท ไม่สนุกสนานเกินไป จนลืมถึงภัยอันตรายจากอุบัติเหตุจากโรคต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวท่าน อย่าดื่มและขับ อย่าง่วงและขับ ถึงไม่ขับรถก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์มากไป อย่ารับประทานอาหารมากไปถึงแม้จะมีฐานะดี เพราะอาจกระตุ้นให้หัวใจวาย เป็นโรคตับอ่อนอักเสบ (จากแอลกอฮอล์) ฯลฯ ได้

แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผมอยากให้ทุกท่านลองย้อนกลับไปดูว่าในปี พ.ศ. 2556 ที่กำลังจะผ่านไป ท่านได้ทำอะไรที่ดีบ้าง ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือเอาเพียงแต่ว่าต่อครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน องค์กรของท่านบ้าง ท่านเคยตั้งเป้าไว้หรือเปล่าว่าท่านจะทำอะไรในปี พ.ศ. 2556 ถ้าตั้งไว้ ท่านทำสำเร็จหรือเปล่า ถ้าไม่สำเร็จทำไมจึงไม่สำเร็จ ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับบ้านเมืองที่รักของเรา ท่านคงเห็นแล้วว่าประเทศไทยเรามีปัญหามากมาย ซึ่งปัญหาใหญ่ก็เนื่องมาจากคน เรายังมีคนที่มีคุณภาพจริง ๆ ไม่พอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นคนดี ประชาชนจะมีคุณภาพได้จะต้องมีความดีเป็นคุณสมบัติอันดับที่หนึ่ง ตามด้วยการศึกษา ฐานะ สุขภาพดี และมีความสุข ถ้าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เป็นคนดี ปัญหาที่เราเห็น ๆ กันจะไม่เกิดขึ้น เพราะทุก ๆ คนจะเคารพกติกา กฎหมาย มองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จะมีเหตุผล จะรู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่โกหก ไม่โกง ไม่มีการคอร์รัปชัน ประชาชนที่มีการศึกษาจะได้ทำงานเก่ง ช่วยพัฒนาบ้านเมือง ถ้าเป็นคนดีแต่ไม่เก่งก็จะยุ่งเหมือนกัน

สำหรับในปี พ.ศ. 2557 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ผมจึงอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุก ๆ คนพยายามตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้และปีต่อ ๆ ไปเราจะเป็นคนดี กระทำแต่ความดี ด้วยการเคารพกติกาบ้านเมือง รู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ชอบพัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีม เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจผู้อื่น ถ้าทุก ๆ คนเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน ประเทศชาติก็ไปได้ ถ้าเราทำหน้าที่ของตนเอง ของครอบครัวให้ดีขึ้น ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้ว อย่างผมเอง มองตัวเอง คิดว่ายังมีจุดบกพร่องมากมาย เช่น เป็นคนทำอะไรเร็ว ใจร้อน ฉะนั้นจะดูว่าคนอื่นทำงาน ทำอะไรช้าไปหมด จะพูดเร็ว และเมื่อพูดเร็วและพูดดังด้วยจึงคล้าย ๆ เป็นคนดุ ไม่มีมารยาท ไม่รอให้ผู้อื่นพูดจบก่อน ผมเป็นคนละเอียดมาก (ในบางเรื่อง) ชอบวางแผนล่วงหน้า เกือบในทุกเรื่อง จึงพูด เตือนบ่อย ๆ จนดูว่าเป็นคนน่ารำคาญ จู้จี้ จุกจิก แต่ส่วนใหญ่ก็เพื่อประโยชน์ของครอบครัวหรือของกลุ่มนั้น ๆ เท่านั้น บางครั้งเรารักหรือชื่นชมคนใดคนหนึ่ง เราก็รู้แก่ใจ แต่การกระทำของเรามันไม่บ่งบอกเช่นนั้น ผมจึงอยากให้พวกเราทุก ๆ คน แสดงความรัก ชื่นชมคนใกล้ตัวเราทุก ๆ คน ทุก ๆ วัน ให้เขารู้ (จากการกระทำ) ว่าเรารัก เห็นคุณค่าของเขา เราอาจเก็บความรักไว้อยู่ในใจ แต่ถ้าการกระทำของเรามันไม่เป็นอย่างนั้น คนคนนั้นก็จะไม่ทราบว่าเรารัก ชื่นชม ขอบคุณ เขาแค่ไหนจนอาจสายไป เช่น ความรักที่มีต่อพ่อ แม่ ลูก ๆ สามี ภรรยา ฯลฯ

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ผมจึงขอให้ท่านผู้อ่านและประชาชนชาวไทยทุก ๆ คน มีแต่ความสุข ความเจริญ พยายามทำตัวให้เป็นคนดี เหนือสิ่งอื่นใด ดีแล้วต้องเก่ง ต้องรอบรู้ และต้องดูแลสุขภาพให้ดี ถ้าทุก ๆ คนหรือส่วนใหญ่เป็นคนดีเมื่อใด ชาติก็จะเจริญเมื่อนั้น เราจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศที่รักของเราให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงทำเพื่อพวกเรามา 60 กว่าปีแล้ว ฉะนั้นพวกเราต้องทำเองบ้าง เพื่อพวกเราเอง และจะได้เป็นการถวายแด่พระองค์ท่าน ผมแน่ใจว่าทั้ง 2 พระองค์จะมีความสุขทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยมากกว่าสิ่งอื่นใด ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนดีและไม่ทะเลาะกัน

ด้วยความปรารถนาดี และสวัสดีปีใหม่