สาเหตุตายมีหลายประการ (รายงานผู้ตาย 1 ราย) ​Cause of Death with Multiple Lesions (A Case Report)

สาเหตุตายมีหลายประการ (รายงานผู้ตาย 1 ราย
Cause of Death with Multiple Lesions (A Case Report)

นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ พ.บ., น.ม., น.บ.ท., ว.ว.นิติเวชศาสตร์* *รองศาสตราจารย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การที่แพทย์ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ และ/หรือตรวจศพผู้ตายที่ส่งมารับการตรวจแล้ว พบว่ามีสาเหตุแห่งการตายได้หลายกรณีด้วยกัน เช่น อาจมีการบาดเจ็บทั้งที่ศีรษะ ใบหน้า หน้าอก หน้าท้อง เชิงกราน ซึ่งแต่ละตำแหน่งสามารถที่จะเป็นสาเหตุแห่งการตายได้ทั้งสิ้น อีกทั้งความรุนแรงแห่งการบาดเจ็บที่ตรวจพบนั้น ต้องถือว่ามีความรุนแรงอย่างมาก หรือ “สามารถเป็นสาเหตุแห่งการตายได้พอ ๆ กัน” หรือกล่าวคือ “ทุกสาเหตุเป็นสาเหตุที่จะใช้เป็นสาเหตุแห่งการตายได้” เช่นนี้จะใช้สาเหตุใดเป็น “สาเหตุหลัก” ยิ่งกว่านั้นสาเหตุแห่งการตายยังอาจเกิดจากพฤติการณ์ที่ทำให้ตายที่ต่างกันอีก เช่น ทำตนเอง ถูกผู้อื่นกระทำ และจากอุบัติเหตุ ซึ่งแต่ละพฤติการณ์ที่ทำให้ตายนั้นก็จะมีสาเหตุของมันโดยเฉพาะอีกด้วย และอาจเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา1 ยิ่งทำให้การตัดสินใจในเรื่องการระบุพฤติการณ์แห่งการตายทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้น

……………..กระบวนการฟ้องร้อง/เรียกร้องสิทธิหรือดำเนินคดีนั้น ย่อมต้องการพยานหลักฐานอย่างมาก และสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือ “รายงานการชันสูตรพลิกศพและรายงานการตรวจศพ” โดยประเด็นที่ให้ความสนใจก็คือ “สาเหตุการตายที่แพทย์ระบุไว้ในรายงาน” นั่นเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่