กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ยูเอ็นเอดส์ เปิดตัวเว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้ามุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ยูเอ็นเอดส์  เปิดตัวเว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้ามุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เปิดตัว AIDS ZERO PORTAL ผ่านเว็บไซต์ www.aidszeroportal.org (AZP) โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องเอดส์ ทั้งด้านสถานการณ์และการดำเนินงานสำคัญในประเทศไทยอย่างรอบด้าน ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก ทุกที่ทุกเวลา

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในนามคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ด้วยความร่วมมือกับโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ทำการเปิดตัว AIDS ZERO PORTAL ผ่านทางเว็บไซต์ชื่อ www.aidszeroportal.org (AZP) ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมแนวหน้าของโลกที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเข้าถึงข้อมูลด้านเอดส์ที่สำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้จัดการแผนงาน ทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญทั้งด้านสถานการณ์ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเครื่องมือนี้มีการนำเสนอข้อมูลที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ข้อมูลที่มีความทันสมัย เข้าถึงได้สะดวก ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา เพื่อช่วยการวางแผน ปรับปรุงการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าเพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์

ส่วนการเข้าถึงข้อมูลสำคัญของการดำเนินงานด้านเอดส์ที่เป็นปัจจุบัน โดยเข้าได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับและผู้ที่ทำงานด้านเอชไอวีทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคีต่าง ๆ สามารถติดตามความก้าวหน้าและรู้ปัญหาการดำเนินงานเร็วขึ้น สามารถพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและทันเวลา

“ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยใช้จ่ายเงินด้านเอดส์รวมทั้งสิ้นเกือบ 9,000 ล้านบาท แต่ใช้ลงทุนเพื่อการป้องกันในกลุ่มประชากรหลักเพียงร้อยละ 16 เท่านั้น AIDS ZERO PORTAL จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราพิจารณาจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และครอบคลุมประชากรและพื้นที่สำคัญ ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดผลกระทบจากโรคเอดส์ได้อย่างเห็นผล” นพ.ทวีทรัพย์ กล่าว

นางชูมิลินา (Ms.Shoumilina) ผู้อำนวยการโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญมากสำหรับประเทศไทยที่จะบรรลุเป้าหมายให้เป็นศูนย์ได้คือ การจัดให้มีบริการสำคัญในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง และให้ครอบคลุมประชากรหลักที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้งเข้าไม่ถึงบริการ AIDS ZERO PORTAL เป็นเครื่องมือที่ช่วยคลี่คลายความยุ่งยากและซับซ้อนของการใช้ข้อมูล เอื้อให้ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร ผู้จัดการแผนงานโครงการสามารถใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดกลวิธี กิจกรรมสำคัญ และกำหนดงบประมาณการป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดลำดับความสำคัญและออกแบบการบริการ ติดตามความก้าวหน้า และค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการดำเนินงาน

สำหรับประชาชน ขอให้ทุกคนหันมาป้องกันตนเอง และรับผิดชอบเมื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกกลุ่ม ถ้าต้องการคำปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลและเครือข่ายบริการที่เป็นมิตรใกล้บ้าน ซึ่งการติดเชื้อเอชไอวีทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง จึงควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ซึ่งปัจจุบันคนไทยทุกคนสามารถเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง หากประชาชนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2590-3828-9 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422