ฝังเข็มแพทย์แผนจีน ป้องกัน รักษา และบรรเทา อัลไซเมอร์และพาร์กินสัน

ฝังเข็มแพทย์แผนจีน ป้องกัน รักษา และบรรเทา อัลไซเมอร์และพาร์กินสัน

อัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมหรือการตายของเซลล์ประสาท ซึ่งทำงานเกี่ยวเนื่องกับความจำและการรับรู้ อาการที่พบได้บ่อยคือ การสูญเสียความทรงจำ สามารถพบได้ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อย โดยมากจะพบตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ในบางกรณีพบในผู้ป่วยในช่วงอายุ 30 ปี และกลุ่มผู้ป่วยอายุมาก ซึ่งมักจะพบตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป โดยมากพบในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และจากข้อมูลสถิติปี พ.. 2554 ทั่วโลกมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยประมาณ 36.5 ล้านคน ทุก ๆ 7 วินาทีจะมีผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้น 1 คน

อัลไซเมอร์และพาร์กินสันเป็นโรคของเนื้อเยื่อสมอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลภายในร่างกาย มีปัจจัยเสี่ยงคือ พันธุกรรม และการดำเนินชีวิต อัลไซเมอร์มักพบมากในคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธนาคาร อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ เหตุเพราะการใช้สมองซ้ำ ๆ เพียงแค่ส่วนเดียว ทำในสิ่งที่สมองรู้อยู่เเล้ว จึงไม่ได้มีการใช้ให้สมองส่วนอื่นทำงาน ส่วนพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองบริเวณส่วนก้านสมอง โดยเฉพาะส่วนที่ผลิตสารควบคุมการเคลื่อนไหว ส่วนมากมักเกิดจากพันธุกรรม แต่ในปัจจุบันปัจจัยที่ทำลายก้านสมองมีอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นความเครียด หรือสัญญาณไฟฟ้าต่าง ๆ โดยเฉพาะสัญญาณจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้กันตลอดเวลา ล้วนเป็นตัวเร่งให้มนุษย์เราเป็นโรคนี้กันได้ง่ายยิ่งขึ้น

อาจารย์จงคัง แซ่เจีย แพทย์ผู้ชำนาญด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์และพาร์กินสันด้วยการฝังเข็มและยาสมุนไพรจีน จากศูนย์สุขภาพคืนชีวิตชีวาตรัยญา และรองประธานสมาคมผู้ประกอบการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย กล่าวว่า การป้องกันโรคอัลไซเมอร์สามารถทำได้โดยพยายามทำกิจกรรมใหม่ ๆ เช่น เล่นดนตรี วาดรูป ร้องเพลง พบปะผู้คนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ๆ ส่วนการป้องกันโรคพาร์กินสัน แค่หาทางผ่อนคลายความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือไปเที่ยวคลายเครียดนอกเมืองบ้างก็สามารถช่วยป้องกันได้

“คนที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคนี้มากคือ คนที่ทำงานในตำแหน่งระดับผู้อำนวยการขึ้นไป หรือตำเเหน่งที่มีความกดดันเเละความเครียดในการทำงาน สังเกตดูนักการเมืองอย่าง Adolf Hitler หรือ Mao Zedong ต่างก็เป็นโรคพาร์กินสันเช่นกัน” อาจารย์จงคัง กล่าว

อาจารย์จงคัง กล่าวอีกว่า ลักษณะของโรคอัลไซเมอร์มีจุดสำคัญคือ ความผิดปกติเชิงพฤติกรรมและสติปัญญาถดถอยในลักษณะค่อย ๆ รุนแรงขึ้นไปเรื่อย ๆ ลักษณะอาการของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ได้แก่ กล้ามเนื้อเกร็งตัว ลำตัว-แขนขาขยับสั่น เวลาเดินจะก้าวสั้น ๆ และเร่งขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจ การเขียนอักษรช้าลงและตัวอักษรที่เขียนจะเล็กลงเรื่อย ๆ หากเป็นขั้นรุนแรงจะไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกที่ใบหน้าได้ และเวลาพูดจะมีน้ำลายไหลย้อย การรักษานั้นจะต้องมีการวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการ โดยปกติผู้ป่วยจะถูกวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถรับผลข้างเคียงจากการรับประทานยาจึงหันมาหาแพทย์ทางเลือก โดยผู้ป่วยที่มารับการรักษากับอาจารย์จะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการรับประทานยาแผนปัจจุบันเพื่อประคองอาการ ซึ่งหลังจากรับการรักษาด้วยการฝังเข็มร่วมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน อาการของผู้ป่วยดีขึ้นมากจนน่าตกใจ การแพทย์แผนจีนเชื่อว่า “จิตวิญญาณของเราสถิตอยู่ที่หัวใจ สารจำเป็นของหัวใจผลิตมาจากไตและสมอง ซึ่งจัดเป็นแหล่งสถิตของจิตวิญญาณดั้งเดิม” ฉะนั้นการรักษาของอาจารย์จะอิงหลักบำรุงส่วนขาดพร่อง ระบายส่วนแกร่งเกิน ให้ความสำคัญกับการบำรุงของไต เพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง