“เดินวิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ” สุขกาย สุขใจ รายได้มอบให้กองทุน 100 ปี เภสัช จุฬาฯ

เดินวิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ” สุขกาย สุขใจ รายได้มอบให้กองทุน 100 ปี เภสัช จุฬาฯ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย โดยถือกำเนิดจาก "แผนกแพทย์ผสมยา โรงเรียนราชแพทยาลัย" หรือ "โรงเรียนปรุงยา" ตามดำริของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.. 2546 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับเป็นระยะเวลา 100 ปีแล้ว ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมกว่าหมื่นคน มีการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลกมาโดยตลอด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “เดินวิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ” เส้นทางถนนพญาไท-พระราม 4-วิทยุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา เวลา 05.00-09.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี ของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

3. เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสมทบ “กองทุน 100 ปี เภสัช จุฬาฯ” เพื่อนำไปปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนของนิสิต

ทั้งนี้การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 4.4 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ผู้ชนะอันดับ 1-3 ทั้งชายและหญิง ระยะทาง 10 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยเกียรติยศเดิน-วิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญรางวัลหลังเข้าเส้นชัย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลพิเศษสำหรับนักวิ่งผู้ชนะแต่งกายแฟนซีทั้งประเภททีมและเดี่ยว ประเภทละ 1 รางวัล อีกด้วย

ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลปะ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “งานเดินวิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก รู้สึกดีใจ ชื่นชม และขอขอบคุณทีมจัดงาน คือคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นกำลังสำคัญให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นโอกาสไม่บ่อยนักที่จะมีการจัดงานในลักษณะนี้ขึ้น ครั้งนี้ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อระดมทุนเข้าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบ “กองทุน 100 ปี เภสัช จุฬาฯ” เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนของนิสิต ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นการพบปะสังสรรค์กันอีกด้วย ต้องขอบคุณนิสิตเก่าทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมในครั้งนี้ที่ได้สร้างความสดชื่นและคึกคักเป็นอย่างมาก จากนี้จะพยายามจัดงานเพื่อดึงนิสิตเก่าให้เข้ามามีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น”

ด้าน รศ.ภก.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานการจัดงาน กล่าวว่า “งานเดินวิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นงานแรกที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ถือเป็นโอกาสเฉลิมฉลองที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถือกำเนิดมาครบ 100 ปีแล้ว โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสมทบ “กองทุน 100 ปี เภสัช จุฬาฯ” ไปปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนของนิสิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการพัฒนาวงการเภสัชศาสตร์ต่อไป ต้องขอขอบคุณผู้ประสานงานการจัดงาน และผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้คือ นักวิ่งกว่า 2,000 คนที่ได้มาทำประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงแล้ว ยังมีสุขภาพทางใจที่ดีจากการได้มอบเงินทุนสนับสนุนกองทุน 100 ปี เภสัช จุฬาฯ เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ของเราอีกด้วย และในอนาคตข้างหน้าก็หวังว่าจะมีกิจกรรมในลักษณะนี้ให้ได้ทำร่วมกันอีก เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เราทุกคนที่อยู่ในวงการเภสัชกรรมจะทราบดีว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา ถึงแม้จะมียาก็จริง แต่การไม่เป็นโรคเลยก็ย่อมจะดีกว่า เพราะฉะนั้น จึงอยากกระตุ้นและส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายให้กับทุกคน ซึ่งการวิ่งก็ถือเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้”