แพทย์เตือนระวัง...ยาไมเกรน ภัยร้ายใกล้ตัว

แพทย์เตือนระวัง...ยาไมเกรน ภัยร้ายใกล้ตัว

“ไมเกรน” หรือโรคปวดศีรษะไมเกรนเป็นโรคที่พบได้บ่อยและรู้จักกันดีในคนทั่วไป ไมเกรนเป็นโรคปวดศีรษะที่เกิดจากสมองมีความไวมากกว่าปกติ เวลามีสิ่งกระตุ้น เช่น นอนน้อย มีความเครียด อากาศเปลี่ยนแปลง เจอแสงแดด ก็จะทำให้ระบบสมองหลั่งสารเคมีบางชนิดออกมา ทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดและเส้นประสาท รวมทั้งทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนอีกด้วย ประมาณการว่าคนไทยเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมากถึง 8 ล้านคน ซึ่งส่วนมากมักจะซื้อยามารับประทานเอง ยาที่นิยมรับประทานเนื่องจากเป็นยาที่ราคาไม่แพงและสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไป คือ “ยาเออร์โกทามีน” (Ergotamine)

เรืออากาศโท นพ.กีรติกร ว่องไววาณิชย์ อายุรแพทย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า สารเออร์กอต (Ergot) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของตัวยาเออร์โกทามีนนั้น ถูกค้นพบครั้งแรกตั้งแต่สมัยกรีกและโรมัน โดยคนที่รับประทานธัญพืชหรือขนมปังที่มีการติดเชื้อราชนิดหนึ่งเข้าไป (Claviceps purpurea) แล้วเกิดอาการแสบร้อนและเกิดการเน่าที่ปลายมือ-ปลายเท้าจากการขาดเลือด ในปี ค.ศ. 1918 นักเคมีชาวสวิตเซอร์แลนด์สามารถสกัดตัวยาเออร์โกทามีนออกมาจากสารเออร์กอตได้เป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ. 1925 ได้นำตัวยาเออร์โกทามีนมาใช้ในการรักษาไมเกรนได้เป็นผลดี จึงมีการใช้ยาเออร์โกทามีนรักษาไมเกรนอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตัวยาเออร์โกทามีนจะออกฤทธิ์ไม่จำเพาะเจาะจงในระบบประสาท โดยจะไปกระตุ้นตัวรับในสมองหลายชนิด ทำให้สารสื่อประสาทในสมอง เช่น สารซีโรโทนิน (serotonin), โดปามีน (dopamine), นอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังทำให้เส้นเลือดเกิดการหดตัว ประเทศไทยมีตัวยาเออร์โกทามีนจำหน่ายในท้องตลาดอยู่หลายยี่ห้อ โดยในเม็ดยานั้นจะประกอบไปด้วยตัวยาเออร์โกทามีน และกาเฟอีน เพื่อเพิ่มการดูดซึมยา ซึ่งจากผลของตัวยาเออร์โกทามีนเองจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้ ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้ใช้ยาชนิดนี้ในการรักษาผู้ที่มีอาการไมเกรนร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน เพราะอาจทำให้ความดันโลหิตสูงจากฤทธิ์ที่ทำให้หลอดเลือดหดตัว ในกรณีที่ใช้ยามากกว่า 10 เม็ดต่อเดือน อาจทำให้อาการปวดศีรษะไมเกรนเป็นมากขึ้นได้ เรียกว่า ปวดศีรษะจากการใช้ยาแก้ปวดเกินขนาด (Medication overuse headache) ผลกระทบจากยาอื่น ๆ (drug interaction) เช่น ยาต้านเศร้า (Antidepressants), ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics), ยาฆ่าเชื้อรา (Antifungals), ยาต้านไวรัส HIV, ยารักษาโรคจิต (Antipsychotics) เมื่อรับประทานยากลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ ร่วมกับยาเออร์โกทามีนจะทำให้ระดับยาเออร์โกทามีนในร่างกายสูงขึ้นเป็นอย่างมากจนเกิดเส้นเลือดหดตัวอย่างรุนแรง ทำให้สมองขาดเลือด หัวใจขาดเลือด ปลายมือ-ปลายเท้าเน่าจากการขาดเลือดได้ และอาจถึงแก่ชีวิตได้

ข้อห้ามในการใช้ยาเออร์โกทามีน

  • ห้ามใช้ในผู้ที่มีโรคเส้นเลือดตีบตันหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อเส้นเลือดตีบตัน เช่น ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง โรคเส้นเลือดหัวใจ โรคเส้นเลือดส่วนปลายผิดปกติ เนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดเกิดการหดตัว ทำให้เส้นเลือดตีบตันที่เป็นอยู่เดิมเกิดการตีบตันมากขึ้น จนอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
  • ห้ามใช้คู่กับยาแก้ปวดไมเกรนชนิดทริปแทน (Triptans) เนื่องจากจะทำให้เส้นเลือดหดตัวอย่างรุนแรง
  • ห้ามใช้ยาที่มีเออร์โกทามีนในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจทำให้แท้งบุตรได้
  • ห้ามใช้ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้
  • ห้ามใช้ในผู้ที่มีการทำงานของตับหรือไตผิดปกติ

ในกรณีที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนไม่บ่อย (น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน) และไม่มีโรคประจำตัว หรือ ไม่ได้รับประทานยาชนิดอื่น ๆ อยู่ สามารถรับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล (Paracetamol), ยาลดการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs; Ibuprofen, Naproxen, Mefenamic acid, Diclofenac เป็นต้น), ยาเออร์โกทามีน หรือยาในกลุ่มทริปแทนได้

การใช้ยาเออร์โกทามีนอย่างถูกต้องนั้น แนะนำให้ใช้ “เฉพาะเวลาปวดศีรษะไมเกรน” เท่านั้น การรับประทานติดต่อกันทุกวันเป็นการใช้ยาที่ผิด ยาชนิดนี้ไม่ควรรับประทานเกิน 3 เม็ดต่อสัปดาห์ หรือรับประทานต่อเนื่องมากกว่า 3 วัน เนื่องจากการรับประทานยาที่มากเกินไปนั้น นอกจากจะเกิดผลข้างเคียงจากตัวยาแล้ว ยังทำให้เกิดอาการปวดศีรษะมากขึ้น ถ้าอาการปวดศีรษะยังไม่หายหลังจากรับประทานยา ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนจริงหรือไม่ รวมทั้งให้การรักษาอย่างเหมาะสม

         ในกรณีที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนบ่อย (มากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน หรือปวดรุนแรง) ควรได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจมีความจำเป็นต้องได้รับ “ยาป้องกันไมเกรน” เพื่อควบคุมความรุนแรงของอาการปวดศีรษะไมเกรน รวมทั้งยังทำให้ตอบสนองต่อยาแก้ปวดได้ดีมากขึ้น

 

<div style="display:none;"><a title="kartal escort" href="http://qeyik.net">kartal escort</a> <a title="ümraniye escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/umraniye-escort/">ümraniye escort</a> <a title="şerifali escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/umraniye-escort/serifali-escort/">şerifali escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://qeyik.net/kategori/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="tuzla escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/tuzla-escort/">tuzla escort</a> <a title="pendik escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="sex hikaye" href="http://qeyik.net/kategori/sex-hikaye/">sex hikaye</a> <a title="kartal escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com">kartal escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="gebze escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="escort bayan" href="http://www.turkescortbayan.com">escort bayan</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/anadolu-yakasi-escort/">anadolu yakası escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/atasehir-escort-bayan/">ataşehir escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/anadolu-yakasi-escort/bostanci-escort-bayan/">bostancı escort</a> <a title="çekmeköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/cekmekoy-escort/">çekmeköy escort</a> <a title="ereğli escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/eregli-escort/">ereğli escort</a> <a title="bismil escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bismil-escort/">bismil escort</a> <a title="ankara escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/ankara-escort/">ankara escort</a> <a title="alaplı escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/alapli-escort/">alaplı escort</a> <a title="musabeyli escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/musabeyli-escort/">muasabeyli escort</a> <a title="buca escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/buca-escort/">buca escort</a> <a title="dikmen escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/dikmen-escort/">dikmen escort</a> <a title="etimesgut escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/etimesgut-escort/">etimesgut escort</a> <a title="bodrum escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bodrum-escort/">bodrum escort</a> <a title="bosna escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bosna-escort/">bosna escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="ataköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/avrupa-yakasi-escort/atakoy-escort-bayan/">ataköy escort</a> <a title="beylikdüzü escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/avrupa-yakasi-escort/beylikduzu-escort/">beylikdüzü escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="https://trescortbayanlar.com">anadolu yakası escort</a> <a title="bostancı escort" href="https://trescortbayanlar.com/bostanci-escort/">bostancı escort</a> <a title="kadıköy escort" href="https://trescortbayanlar.com/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="ataşehir escort" href="https://trescortbayanlar.com/atasehir-escort/">ataşehir escort</a> <a title="kartal escort" href="https://trescortbayanlar.com/kartal-escort/">kartal escort</a> <a title="maltepe escort" href="https://trescortbayanlar.com/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="ümraniye escort" href="https://trescortbayanlar.com/umraniye-escort/">ümraniye escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.kadikoyetstur.com">kadıköy escort</a> <a title="göztepe escort" href="http://www.kadikoyetstur.com/kategori/goztepe-escort/">göztepe escort</a> <a title="erenköy escort" href="http://www.kadikoyetstur.com/kategori/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://www.mozaka.com">maltepe escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://www.mozaka.com/semt/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="kartal escort" href="http://www.mozaka.com/semt/kartal-escort/">kartal escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.mozaka.com/semt/atasehir-escort/">ataşehir escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.mozaka.com/semt/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.mozaka.com/semt/atasehir-escort/">ataşehir escort</a> <a title="çekmeköy escort" href="http://www.mozaka.com/semt/cekmekoy-escort/">çekmeköy escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net">pendik escort</a> <a title="gebze escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="gülsuyu escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/maltepe-escort/gulsuyu-escort/">gülsuyu escort</a> <a title="batı escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/bati-escort/">batı escort</a> <a title="velibaba escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/velibaba-escort/">velibaba escort</a> <a title="kaynarca escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/kaynarca-escort/">kaynarca escort</a> <a title="bostancı escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/escort-bostanci/">bostancı escort</a> <a title="beykoz escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/beykoz-escort/">beykoz escort</a> <a title="kartal escort" href="http://www.escortborsasi.com">kartal escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.escortsecret.com">bostancı escort</a> <a title="kartal escort" href="http://www.escortlabel.com">kartal escort</a> <a title="ümraniye escort" href="http://www.umraniyeescortbayan.net">ümraniye escort</a> <a title="izmir escort" href="http://www.laxescort.com">izmir escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.istanbulescorttu.com">anadolu yakası escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.escortbaran.com">anadolu yakası escort</a> <a title="ümraniye escort" href="http://www.escortbaran.com">ümraniye escort</a> <a title="çekmeköy escort" href="http://www.istanbulescorttu.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/cekmekoy-escort/">çekmeköy escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://www.kurtkoyescortbayan.com">kurtköy escort</a> <a title="ankara escort" href="http://www.tpolice.com">ankara escort</a> <a title="izmir escort" href="http://www.laxescort.com">izmir escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.ozelescortlar.net/kategori/bayan-escort-anadolu-yakasi/">anadolu yakası escort</a> <a title="samsun escort" href="http://www.gercek100.com">samsun escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.bostanciorospu.com">bostancı escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://www.maltepeeskortkiz.com">maltepe escort</a> <a title="ataşehir escort" href="https://www.atasehirescortlari.com">ataşehir escort</a> <a title="ümraniye escort" href="https://www.atasehirescortlari.com">ümraniye escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.atasehireskortlar.com">ataşehir escort</a> <a title="erenköy escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="kadıköy escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="gebze escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com">kadıköy escort</a> <a title="göztepe escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com/ilce/goztepe-escort/">göztepe escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.pendikeskortkiz.com">pendik escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://www.pendikeskortkiz.com/escortsemti/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com/ilce/uskudar-escort/">kurtköy escort</a> <a title="istanbul escort" href="http://www.escortredzone.com">istanbul escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/">anadolu yakası escort</a> <a title="tuzla escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/tuzla-escort/">tuzla escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="erenköy escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/bostanci-escort/">bostancı escort</a> <a title="avrupa yakası escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/">avrupa yakası escort</a> <a title="avcılar escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/avcilar-escort/">avcılar escort</a> <a title="beylikdüzü escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/beylikduzu-escort/">beylikdüzü escort</a> <a title="florya escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/florya-escort/">florya escort</a> <a title="eve gelen escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/escort-bayan/eve-gelen-escort/">eve gelen escort</a> <a title="masaj yapan escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/masaj-yapan-escort/">masaj yapan escort</a> <a title="sex hikaye" href="http://www.sexhikayesi.info">sex hikaye</a> <a title="yeni seks hikaye" href="http://www.yenisexhikaye.com">yeni seks hikaye</a> <a title="gerçek sex hikaye" href="http://www.renklihikayeler.com">gerçek sex hikaye</a> <a title="seks hikaye" href="https://gerceksexhikaye.com">seks hikaye</a> <a title="seks hikayeleri" href="https://sexhikaye.live">seks hikayeleri</a> <a title="porno hikaye" href="https://www.ateslisekshikayeleri.com">porno hikaye</a> <a title="türk porno" href="https://doedaporn.com">türk porno</a> <a title="porn watch" href="https://pornwatchandstroyread.com">porn watch</a> <a title="porno" href="https://pornozi.com">porno</a> <a title="free porn" href="https://www.epornoworld.com">free porn</a> <a title="porn videos" href="http://www.godzillox.com">porn videos</a> <a title="real porn" href="http://www.realporn.info">real porn</a></div>