เปิดตัวนวัตกรรมยา ยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เปิดตัวนวัตกรรมยา ยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ถือเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจ ของบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยาที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

            สำหรับนวัตกรรมยาที่ได้มีการกล่าวถึงในครั้งนี้คือ ยาเบาหวานตัวใหม่ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยเบาหวานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ต่ออวัยวะที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้มากถึง 6 ใน 8 อวัยวะด้วยกัน นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม SIX IN THE CITYโดยมี มร.ปีเตอร์ หวง ประธานบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต้อนรับ

กิจกรรมภายในงาน ได้รับเกียรติจาก .นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลราชวิถี มาเป็นวิทยากร ร่วมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีก 4 ท่านที่จะมาบอกถึงความสำคัญของยาเบาหวานตัวใหม่ในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ อาทิเช่น 

Knowing the unknown missing piece: The true challenges of the 8 core-defects โดย รศ.พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Filling in the gaps: Pharmacological benefits of the unique combination โดย รศ.ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Unfolding the map: The evidence of efficacy and safety of the new alternatives โดย รศ.นพ.พงศ์อมร บุนนาค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

และ Completing the bigger picture: The art of caring for the diabetic CVD patients with safety โดย รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลังจากทราบความสำคัญของยาเบาหวานตัวใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นพ.เพชร รอดอารีย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จะนำทุกท่านไปทราบถึงประโยชน์ของยาและความเหมาะสมในการนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มใด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Nephrologist, Cardiologist และ Endocrinologist ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พล.อ.ต.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์น.อ.นพ.กฤษฎา ศาสตรวาหา และ รศ.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร

ก่อนจะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ในพิธีการเปิดตัวนวัตกรรมยาอย่างเป็นทางการ เพื่อตอกย้ำความสามารถของยาในการออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลจากอวัยวะที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้มากที่สุดถึง 6 ใน 8 อวัยวะด้วยกัน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของทาเคดา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ได้แก่

.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รศ.นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 
.เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์ ประธานชมรมโรคอ้วนแห่งประเทศไทย  
.เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
Rony Golczewski  Regional Marketing Director

และ มร.ปีเตอร์ หวง ประธานบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดตัวนวัตกรรมยาใหม่ในครั้งนี้

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมบนเวที โดยทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประทานที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.อภัสนี บุญญาวรกุล นักโภชนาการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่นอกจากจะยกตัวอย่างอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังบอกถึงเคล็ดลับดี ๆ เกี่ยวกับเมนูอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และดีต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย