จีเอสเค ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เรือพระราชทานเวชพาหน์ รักษาพยาบาลประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

จีเอสเค ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เรือพระราชทาน
เวชพาหน์ 
รักษาพยาบาลประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อประชาชน” ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ จัดโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ณ วัดบางขวาก ตำบลย่านยาว จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมงาน เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานเรือยนต์หลวง “เวชพาหน์” ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในการรักษาพยาบาลและให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จนถึงปัจจุบัน

            นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือจีเอสเค กล่าวว่า “ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของพสกนิกรชาวไทย จีเอสเคจึงสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ประชาชนในถิ่นห่างไกลและในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อประชาชน” ภายใต้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทย ที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น และการสร้างองค์ความรู้ทางสุขภาพอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงยา เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบาย 'ยาดีเข้าถึงได้' ที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง”

            ทั้งนี้ จีเอสเคได้นำแพทย์ เภสัชกร พร้อมด้วยพนักงานอาสาสมัครของจีเอสเค ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับสภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การรักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ บริการทันตกรรม การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ตู้ยาสามัญประจำบ้าน และรถเข็นสำหรับผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน