อย.-ไปรษณีย์ไทย พร้อมให้บริการจัดส่งวัตถุเสพติดทางการแพทย์

อย.-ไปรษณีย์ไทย พร้อมให้บริการจัดส่งวัตถุเสพติดทางการแพทย์

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบการจัดส่งยาผ่านบริการไปรษณีย์โลจิสติกส์ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการปรับกระบวนงานภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ การจัดส่งวัตถุเสพติด โดยได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบ Shipping Tools เพื่อจัดส่งวัตถุเสพติดให้แก่สถานพยาบาล/โรงพยาบาล/คลินิก ทั่วประเทศ มาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 และได้เริ่มทดลองใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าสามารถใช้การได้สะดวกและสามารถขนส่งถึงปลายทางได้ภายในไม่เกิน 3 วันทำการ สามารถติดตามสถานะในกระบวนการขนส่งได้โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ไม่มีการขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุเสพติดหรือคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ที่สำคัญหากระบบการจัดส่งได้มาตรฐาน รวดเร็ว จะส่งผลให้ลดภาระการสำรองยาของสถานพยาบาลที่ไม่จำเป็นต้องสั่งเวชภัณฑ์ไปเก็บไว้ในสต็อกจำนวนมากอีกด้วย

          นพ.บุญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ Shipping Tools เป็นระบบที่ใช้จัดส่งวัตถุเสพติดทางการแพทย์ไปยังลูกค้าเป็นการเฉพาะ แยกจากสินค้าอื่น และมีระบบควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส และระบบ GPS ติดตั้งที่รถยนต์ ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมร่วมกันระหว่าง อย. และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทั้งนี้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการออนไลน์ทั้งระบบ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าที่จะส่งจากคลังวัตถุเสพติดทางการแพทย์ อย. ไปยังบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยตรง โดยผู้รับสามารถตรวจสอบสถานการณ์ขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ อย. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการจัดส่งผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการส่งคืนกรณีไม่มีผู้รับ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งวัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. โทรศัพท์ 0-2590-7744 ในวันและเวลาราชการ

 

tipo90 kasa kirala