ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะวิทยากร ร่วมเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการวิจัยพัฒนาวัคซีนในทศวรรษหน้า : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา เมื่อเร็ว ๆ นี้