เครือ ร.พ.รามคำแหงประสานมือซีเมนส์ นำเข้าอุปกรณ์แพทย์ไฮเทคยุคดิจิตอล

เครือ ร.พ.รามคำแหงประสานมือซีเมนส์ นำเข้าอุปกรณ์แพทย์ไฮเทคยุคดิจิตอล

บริษัท ซีเมนส์ ประเทศเยอรมนี ได้ให้เกียรติเชิญ นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ก้าวล้ำนำยุคด้วยเทคโนโลยีทันสมัยหลายชนิดที่ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ ของทาง บริษัท ซีเมนส์ ประเทศเยอรมนี โดยได้รับการตอนรับในการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นอย่างดี สร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนสื่อมวลชนผู้เกี่ยวข้องจากประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้