การช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก

การช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก

พญ.พัทธ์ธีรา ดิษยวรรณวัฒน์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

            เมื่อเด็กเติบโตขึ้น ความเชื่อมั่นของพวกเขานั้นสำคัญพอกับทักษะที่พวกเขามี การที่พวกเขาจะเติบโตพวกเขาจำเป็นที่จะต้องเชื่อมั่นในความสามารถและรู้ว่าตัวเองจะรับมือกับความล้มเหลวได้ ความเชื่อมั่นของพวกเขาได้จากการเรียนรู้ที่จะมีความสามารถมากขึ้นและฟื้นตัวจากความผิดพลาดนั่นเอง วิธีที่จะทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถเพื่อที่จะใช้ทักษะของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้

1. เป็นตัวอย่างของความเชื่อมั่น เชื่อมั่นในการริเริ่มหรือเมื่อเจอความเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็ก ถึงแม้คุณอาจจะไม่สมบูรณ์แบบหรือมีความกังวลอยู่แต่การแสดงพลังบวกนั้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กได้

2. ไม่กังวลเกินไปเมื่อเกิดความผิดพลาด เมื่อผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นว่าคนเราสามารถผิดพลาดได้และเรียนรู้จากมัน โดยไม่หมกมุ่นกับความผิดพลาดนั้นทำให้เด็กเรียนรู้ว่าพวกเขาจะไม่ล้มเหลวเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น

3. สนับสนุนให้พวกเขาลองทำสิ่งใหม่ ๆ แทนที่จะทุ่มเทให้กับทักษะที่เด็กถนัดอยู่แล้ว การที่เด็กได้เจอกับความหลากหลายและได้ฝึกทักษะใหม่ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาที่เข้ามาได้

4. ให้เด็กลองผิดลองถูกและเจอกับความล้มเหลว ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามจะปกป้องเด็กจากความล้มเหลว แต่การทดลองทำเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเด็ก และการไม่ไปถึงเป้าหมายนั้นไม่ได้เป็นสิ่งร้ายแรง นอกจากนั้นมันยังกระตุ้นให้เด็กเพิ่มความพยายามซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อพวกเขาเมื่อเป็นผู้ใหญ่

5. ชมเด็กที่ความพยายาม เมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะไม่ล้มเลิกเมื่อเจอกับความล้มเหลวงหรือความยากลำบากนั้นเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ ความมั่นใจและความนับถือตนเองนั้นไม่ใช่เพียงแต่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง แต่เป็นความเข้มแข็งทางจิตใจรวมถึงความพยายาม และยอมรับความคับข้องใจและความพ่ายแพ้ได้

6.ช่วยให้เด็กค้นพบ passion การที่เด็กค้นพบกับความสนใจของตนเองนั้นช่วยให้เด็กรู้สึกว่ามีตัวตน ซึ่งนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น นอกจากนี้การที่ได้พัฒนาความสามารถที่เด็กถนัดยังทำให้เกิดความนับถือตนเองขึ้นไปอีกด้วย

7.แนะนำให้เด็กตั้งเป้าหมาย การที่มีเป้าหมายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะช่วยให้เด็กรู้สึกเข้มแข็งมากขึ้น ช่วยให้เด็กเปลี่ยนความต้องการและความฝันไปเป็นเป้าหมายที่ทำได้จริงโดยฝึกให้เด็กแตกเป้าหมายออกไปเป็นรายการที่เป็นขั้นตอน การทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าคุณยอมรับความสนใจของพวกเขาและยังให้เด็กฝึกทักษะที่ทำให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตด้วย

8. คาดหวังให้เด็กรับผิดชอบงานบ้านตามวัย ถึงแม้เด็กจะแสดงถึงความหงุดหงิดไม่พอใจ แต่เด็กจะรู้สึกเชื่อมโยงและมีคุณค่ามากกว่าเมื่อผู้ใหญ่ให้เด็กมีส่วนร่วมในงานบ้านที่พวกเขาทำได้เพิ่มขึ้นตามอายุของพวกเขา ถึงแม้ว่าการบ้านและการเล่นหลังเลิกเรียนเป็นสิ่งที่ดี แต่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบครอบครัวนั้นมีคุณค่าเช่นกัน

9. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ เด็กอาจจะไม่ทราบถึงความคาดหวังถึงความสมบูรณ์แบบนั้นไม่สามารถเป็นจริงได้ตลอดเวลา ผู้ใหญ่ควรจะให้เด็กทราบถึงสิ่งนี้ตั้งแต่เด็ก ๆ การให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่อยู่ในสื่อ นิตยสารหรือ Social Media ว่าคนอื่นนั้นมีความสุข ประสบความสำเร็จ แต่งตัวสวยงามตลอดเวลานั้นเป็นเพียงสิ่งที่สื่อแสดงให้เห็นและทำให้เกิดความคาดหวังที่ไม่เป็นจริง ความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์และยอมรับได้

10. หาพื้นที่ให้เด็กประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ที่เด็กได้รับความสำเร็จจะทำให้เด็กรู้สึกเชื่อมั่นและมีพลังที่จะต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

11. แสดงความรัก การที่เด็กทราบว่าคุณรักเขาและยอมรับในตัวเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าเขาจะล้มเหลวหรือสำเร็จ แพ้หรือชนะ ได้เกรดดีหรือไม่ และถึงแม้คุณจะโกรธเขาในบางครั้ง คุณก็ยังรักเขาและเขามีคุณค่าสำหรับคุณเสมอ ความรักที่คุณให้จะทำให้เขารู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเองเสมอถึงแม้ว่าเค้าจะผิดหวังหรือรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองก็ตาม และสร้างความเชื่อมั่นที่จะทำให้เขาต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดขึ้นต่อไป

หนังสืออ้างอิง

1.Child Mind Institute (2021). 12 Tips for Raising Confident Kids. สืบค้นเมื่อ 27 ม.ค. 2564 จาก https://childmind.org/article/12-tips-raising-confident-kids/