สมุดสุขภาพประชาชน H4U by MOPH

 

แอปพลิเคชัน H4U สมุดสุขภาพประชาชน ย่อมาจาก Health for You เป็นแอปพลิเคชันที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็น "สมุดสุขภาพประชาชน" โดยประชาชนสามารถใช้รวบรวมข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ ใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลข้อมูลสุขภาพของตนเอง และได้รับข้อมูลของการตรวจสุขภาพของตนเองจากโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการได้ทันที ในรูปแบบที่เรียกว่า Personal Health Record (PHR) และเป็นเครื่องมือสำหรับประชาชนในการใช้บริการสุขภาพแบบดิจิทัล

สำหรับการใช้ง่ายครั้งแรก สามารถเลือกลงทะเบียนผ่าน Google Account หรือ Facebook หรือกด +สมัครสมาชิก ด้วยข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานถึงแม้จะเปลี่ยนมือถือก็สามารถดึงข้อมูลเดิมที่บันทึกไว้มาแสดงผลได้อย่างสะดวกสบาย


หน้าหลักและเมนู ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ประโยชน์หลากหลายตามความต้องการ เช่น ประวัติทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ บัตรสุขภาพ ช่วยคำนวนดัชนีมวลกายสำหรับประเมินความอ้วน เมนูใช้บันทึกระดับความดัน ระดับน้ำตาลในเลือด ตลอดจนจดจำกำหนดการฉีดวัคซีนต่าง ๆ ของลูกหลาน อีกทั้งแบบสอบถามที่ช่วยในการประเมินความรู้ความเข้าใจในการรักษา ตลอดจนแจ้งเหตุฉุกเฉิน

 

การบันทึกระดับความดัน แอปจะแสดงระดับความดันล่าสุด พร้อมกับผลการประเมิน และกราฟแสดงสถิติการบันทึก หากต้องการเพิ่มข้อมูลสามารถคลิกปุ่มเครื่องหมาย + ด้านบน มุมขวามือ จะปรากฎหน้าจอสำหรับบันทึก ซึ่งต้องระบุวันที่และเวลาที่บันทึกด้วย
- สีแดง แสดง ระดับความดันบน
SYS
- สีเขียว แสดง ระดับความดันล่าง DIA

การบันทึกระดับน้ำตาลในเลือด เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานไว้ป็นสถิติเพื่อให้คุณหมอได้ดูเวลาไปรับบริการที่โรงพยาบาลซึ่งจะแสดงประวัติที่ผู้ใช้งานเคยบันทึกเป็นรายการ นอกจากนี้ยังมีกราฟแสดงประวัติเป็น trend ของระดับน้ำตาลในเลือด

การบันทึกวัคซีน จากหน้าจอหลักจะมีแท็บด้านล่าง 2 แท็บ ซึ่งแท็บแรกจะแสดงรายการที่เราบันทึกด้วยตนเอง และแท็บที่สองแสดงรายการวัคซีนที่เราได้รับจากหน่วยบริการที่เราของประวัติมา ส่วนการบันทึกข้อมูลวัคซีนด้วยตนเองทำได้ง่าย ๆ เพียงกดปุ่มเครื่องหมาย + สีเขียว ด้านบนมุมขวามือสุด จะแสดงหน้าจอให้เราระบุวัคซีน จากนั้นเลือกเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มวัคซีนที่ต้องการ ระบุวันที่ฉีด และหน่วยงานที่ให้บริการฉีด อย่าลืมกดปุ่มบันทึกนะคะ

 

แบบสอบถาม เป็นระบบที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กรมอนามัย ออกแบบมาเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเก็บข้อมูลการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ในการประเมินสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยระบบจะทำการประมวลผล พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์ที่ได้ในทันที เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายจึงแสดงผลทั้ง Infographic และข้อความธรรมดา

ตรวจสอบสถานะคิว (Q4U) เป็นเมนูที่มีคุณสมบัติพิเศษเพราะจะต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรมคิวของโรงพยาบาลที่รอบรับ H4U (สังเกตได้จากในส่วนของบัตรคิวจะมี QR Code ที่บอกว่าใช้งานร่วมกับ H4U ได้) โดยผู้ใช้งานสามารถสแกน QR Code จากบัตรคิวเพื่อดูข้อมูลได้

  • เมนู คิวออนไลน์ (Q4U) จะมีเมนู จัดการคิว/ดูคิว สามารถกดเข้าไปที่ปุ่นนี้ เพื่อไปทำการสแกน QR Code ของบัตรคิว (หาก รพ. นั้นรองรับ H4U จะปรากฎคิวขึ้นมาบนหน้าจอ)

 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับรัฐบาลในการจับคู่และแสดงข้อมูลสุขภาพจากฐานข้อมูลระดับประเทศได้อย่างถูกต้อง
  • ชื่อ นามสกุล เพศ คำนำหน้า และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานและคืนข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  • หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน และอนุญาตให้บุคลากรทางการแพทย์ของเราติดต่อเพื่อติดตามผลการคัดกรองสุขภาพ

2. ที่อยู่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล) เพื่อสามารถระบุเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ในการดูแล กำกับติดตามข้อมูลสุขภาพของประชาชนได้

3. เลขที่อยู่ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งานกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและลบทิ้งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการฉ้อโกงข้อมูลประจำตัว

Kiralık bahis siteleri

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
Email: ict-moph@health.moph.go.th
https://moph.go.th/index.php/H4U_privacy_notice
https://ict.dmh.go.th/books/files/คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน%20H4U.pdf